Hem Tillbaka

Lov ära och pris, sgt 10

[Vers 1]
Lov ära och pris, Dig vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än

[Refräng]
Halleluja Din är äran
Halleluja amen
Halleluja Din är äran
Halleluja amen

[Vers 2]
Lov ära och pris
dig, Guds heliga Lamm,
som bar våra synder på korsträdets stam!

[Vers 3]
Lov ära och pris
dig, vår hjälpare god
som vittnar om Jesu försonande blod!

[Vers 4]
Ja, väck oss igen,
med din kärlek oss tänd,
så att var och en av oss
till någon blir sänd.
Halleluja, din är äran,
halleluja, amen!
Halleluja, din är äran,
gör oss vakna igen!