Hem Tillbaka

Omkring ditt ord, o Jesus (Ps 65)

[Vers 1]
Om kring ditt ord, o Jesus
oss stilla gör
och fram till livets källa
av nåd oss för
Du ser i varje hjärtta dess djupa nöd
ensam kan oss mätta med livets bröd

[Vers 2]
Var, Herre, själv oss nära, din kraft gör spord
Förklara nya vidder av livet ord
Låt något fridlöst hjärta dig möta här
och se och smaka, Herre, hur ljuv du är

[Vers 3]
Led oss alltmer, o Jesus, i ordet in
och öppna våra ögon för nåden din
Den djupa, rika kärlek som bor i dig
låt över varje hjärta få gjuta sig