Hem Tillbaka

Stilla Natt, ps 114

[Intro]

[Vers 1]
Stilla natt, heliga natt
allt är frid, stjärnan blid
skiner på barnet i stallets strå,
och de vakande fromma två.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en frälsare född.

[Vers 2]
Stora stund heliga stund
Änglars här slår sin rund
kring de vakande herdas jord
Rymden ljuder av glädjens ord
Kristus till jorden är kommen
eder är Frälsaren född

[Vers 3]
Stilla natt, heliga natt,
mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimmen för världen slår,
nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen,
oss är en frälsare född.