Hem Tillbaka

Herren vår Gud är en konung, sgt 2

[Vers 1]
Herren vår Gud är en konung i makt och i ära
Kom alla folk att vårt eviga lov honom bära

[Refräng]
Himmel och jord bärs av hans kraftiga ord
Allt han sitt hägn vill beskära

[Vers 2]
Pris vare Herren som allting så härligt bereder
Som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder Som i vår nöd skänker oss välfärd och bröd
Och sitt beskydd ring oss breder

[Vers 3]
Herren vår Gud vare lov som en Far för oss blivit
Som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit
Som på vår jord leder med Ande och ord
dem som åt Kristus sig givit

[Vers 4]
Herren vår salighets Gud må vi prisa och tjäna
Kraften är Hans och all vishet och ära allena
Pris ske Hans namn att Han oss vill i sin famn
alla med Kristus förena