Hem Tillbaka

Helig, Helig, Helig, sg3 (alt ackord)

[Vers 1]
Helig, helig, helig
Herre Gud allsmäktig
När den nya dagen gryr vår lovsång till dig går
Helig, helig, helig
nådefull och mäktig
Dig vi tillbedja,
Gud och Fader vår (Fader vår) (Fader vår)

[Vers 2]
Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig!
Över himlar, jord och hav ditt herravälde når.
Helig, helig, helig nådefull och mäktig
Dig vi tillbedja Gud och Fader vår.

[Slut]
Fader vår Fader vår
Fader vår Fader vår
Ty riket är ditt makten härligheten äran
Ty riket är ditt makten härligheten äran
Amen Amen Aamen