Hem Tillbaka

Genom blodet


Genom blodet, genom blodet
all min synd förlåten är Halleluja
Jesus bringat full försoning
på Sitt kors på Golgata