Hem Tillbaka

Kom till Jesus du som bär på livets bördor, ps 587

[Vers 1]
Kom till Jesus du som bär
på livets bördor utan frid
Kom till Jesus du som är
så tyngd av livets hårda strid

[Refräng]
Våga blott att tro
Våga blott att tro
Den till Jesus hjälplös kommer
finner frid och ro

[Vers 2]
Kom till Jesus du som sörjer
över fattigdom och nöd
Kom till Jesus du som spörjer
efter väg ut natt och död

[Vers 3]
Öppna är för dig hans armar
tåligt ljudet än hans röst
Kärleksfullt han sig förbarmar
över den som söker tröst

[Vers 4]
Allt är ringa här i världen
mot den frid som Jesus ger
Fylld av himmelsk glädje är den
själ där friden strömmar ner