Hem Tillbaka

Det är ingen hemlighet att Gud hör bön

[Vers 1]
Du ung och lycklig vandrade ditt liv
var som och ljus, himlen hög och blå
med inga moln uppå.
Men plötsligt kom ett sorgebud,
din levnadssol blev höljd.
Du bittra tårar fällde, slut blev all jordisk fröjd.

[Kör]
Det är ingen hemlighet att Gud hör bön,
den som vill bedja får härlig lön.
Din synd förlåter han, ger vila skön.
Det är ingen hemlighet att Gud hör bön.

[Vers 2]
Du länge irrat vilse uti världens ökenland,
ingen banad stig, ingen hjärtefrid.
Nu önskar du att finna vägen hem
till himlens land.
Den gode Herden väntar dig få sluta i sin famn.