Hem

Advent 2018-12-02

Sök

Sånger

1) Bereden väg för Herran, ps 103
2) Hosianna Davids son
3) Gå Sion din konung att möta, ps 108

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Bereden väg för Herran, ps 103

[Intro]
| G | D/G | C/G | C/G |

[Vers 1]
Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran
Var sedd av fädrens hopp,
Rättfärdighetens Förste,
Av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 2]
Guds folk, för dig han träder
En evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
Sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna.
Nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 3]
Gör dina portar vida
För Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
Att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
Skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 4]
Ej kommer han med härar
Och ej med ståt och prakt;
Dock ondskan han förfärar
I all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
Och segrar när han lider.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 5]
O folk, från Herren viket
I syndig lust och flärd,
Giv akt, det helga riket
Ej är av denna värld;
Ej av dess visa funnet,
Ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

[Vers 6]
Den tron som han bestiger
Är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
Är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
Blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
Som kom i Herrens namn.

Hosianna Davids son

[Vers]
Hosianna Davids son
välsignad vare han
välsignad Davids son
Som kommer i Herrens hamn (2x)

[Refräng]
Hosianna i höjden
hosianna Hosianna
Välsingad Davids son
som kommer i Herrens hamn (2x)

Gå Sion din konung att möta, ps 108

[Intro]
Gå, Sion, din konung att möta,
Jerusalem, gläds åt din Gud.
Strö palmer på väg för Messias,
bered dig som väntande brud.

[Refräng]
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.

[Vers 2]
Han kommer från eviga fröjder,
han lämnar sin tron av kristall,
sin ära i ljusets palatser
och lägges på strå i ett stall.

[Vers 3]
Han kommer till jorden att bringa
ett offer på korsträdets stam,
att dö för vårt syndiga släkte
och föra rättfärdighet fram.

[Vers 4]
Han kommer ur graven med byte,
och skuggornas boning blir ljus,
och gravarnas slumrare väckas
till liv utur seklernas grus.

[Vers 5]
Han kommer till sörjande hjärtan,
och livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt.