Hem

Gemensam Gudstjänst Holmedal 2022-06-05

Sök

Sånger

1) En vänlig grönskas rika dräkt, 201
2) Grip du mig helige Ande, 396
3) Ödmjukhetens konung
4) Se hur gudsvinden bär, ps 827
5) Ande du som livet ger fall nu över mig, ps 393, sg 675
6) Mitt hjärtas lovsång
7) All ära
8) Välsignelsen
9) Den blomstertid nu kommer (gospel 6/8)
10) Gud, från ditt hus, ps 288 (Alt ackord)

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


En vänlig grönskas rika dräkt, 201

[Vers 1]
En vänlig grönskas rika dräkt
Har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
De fagra örtesängar.
Och solens ljus
Och lundens sus
Och vågens sorl bland viden
Förkunna sommartiden.

[Vers 2]
Sin lycka och sin sommarro De yra fåglar prisa:
Ur skogens snår, ur stilla bo Framklingar deras visa.
En hymn går opp Av fröjd och hopp
Från deras glada kväden, Från blommorna och träden.

[Vers 3]
Men du, o Gud, som gör vår jord Så skön i sommarns stunder,
Giv att jag aktar främst ditt ord Och dina nådesunder.
Allt kött är hö, Och blomstren dö,
Och tiden allt fördriver; Blott Herrens ord förbliver.

[Vers 4]
Allt kött är hö. Allt flyktar här,
Och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, herre, är Ett oförgängligt väsen.
Min ande giv, Det nya liv,
Som aldrig skall förblomma, Fast äng och fält stå tomma.

[Vers 5]
Då må förblekna sommarns glans
Och vissna allt fåfängligt; Min vän är min och jag är hans,
Vårt band är oförgängligt.
I paradis, Han, huld och vis,
Mig sist skall omplantera, Där intet vissnar mera.

Tillbaka upp

Grip du mig helige Ande, 396

[Vers 1]
Grip du mig, helige Ande
drabba mig, låga klar.
Visa mig vägens riktning,
ge mig mina frågor svar.

[Vers 2]
Ror vid mig helige Ande,
rör vid mitt dolda jag.
Lär mig tro att att Jesus
leder mig varje dag.

[Vers 3]
Sporra mig helige Ande,
gör du mig trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar,
låt mig till glädje bli.

[Vers 4]
Upplys mig , helige Ande,
så att jag kan förstå :
också nu gör Herren
det som han gjörde då.

[Vers 5]
Jag har en uppgift att fylla.
Kristus har bruk för mig!
Därför, helige Ande,
vill jag nu tacka dig.

Tillbaka upp

Ödmjukhetens konung

[Vers]
Gud hör min bön igen
Lär mig ödmjukhet
Så jag kan likna Dig
Ännu mer konkret
Guds Ande låt Ditt ljus
Få leda mig
Till ödmjukhetens väg
Ännu närmre dig

[Ref]
Gud du som älskar brutenhet
Du är de svagas värn
Du tvättar trötta fötter
Du läker våra sår
I allt vill jag likna Dig Jesus
Låt ditt hjärta forma mitt
Du som är ödmjukhetens konung
Allt jag har är ditt

Tillbaka upp

Se hur gudsvinden bär, ps 827

[Vers 1]
Friheten sträcker ut sin hand
nej, kärleken tvingar ingen till sig
Du är nu fri att säga ja eller nej
till detta något som kallar på dig

[Refräng]
Se hur gudsvinden bär hur den lyfter just här
Du får komma precis som du är

[Vers 2]
Vägen den börjar där du står
så är det att vara född av Anden
Glädjen du känner är en gåva
en hälsning från en okänd som ville ditt liv

[Refräng]
Se hur gudsvinden bär hur den lyfter just här
Du är älskad precis som du är

[Vers 3]
Inget är här förutbestämt
nej, livet har lagts i dina händer
myndigförklarad allt är möjligt
i Andens rike finns inga hopplösa fall

[Refräng]
Se hur gudsvinden bär hur den lyfter just här
du får komma precis som du är

[Vers 4]
Kommer du tidigt eller sent
till nåden finns inga åldersgränser
döden är till och med besegrad
Ja även där finns tillitens famn, om du vill

[Refräng]
Se hur gudsvinden bär hur den lyfter just här
du får komma precis som du är

[Vers 5]
Vad som än händer på din färd
så vandrar uppståndelsen emot dig
inget kan skilja dig, nej ingen kan röva bort
den kärlek som åtrår ditt Ja

[Refräng]
Se hur gudsvinden bär hur den lyfter just här
Du är älskad precis som du är

[Vers 6]
Kallelsen gäller även dig
till staden där Gud blir allt i alla
gator av genomskinligt guld;
ingen lever övergiven där finns ingen slum

[Refräng]
Se hur gudsvinden bär hur den sjunger dig kär
du är väntad precis som du är

Tillbaka upp

Ande du som livet ger fall nu över mig, ps 393, sg 675

[A]
Ande, du som livet ger,
fall nu över mig
Ande, du som livet ger,
fall nu över mig

[B]
Smält mig, fyll mig
tänd mig, sänd mig
Ande, du som livet ger,
fall nu över mig

[Stick]
fall nu över mig

Tillbaka upp

Mitt hjärtas lovsång

[Vers]
Väldig Gud evig Far,
min skapare och Herre jag
tillber Dig Du fridens Kung
Min vän mitt allt Du är
Min vän mitt allt Du är

[Refräng]
Mitt hjärtas lovsång ger jag till Dig
Mästare hör min bön
Jag längtar att få bli mer lik Dig
Mästare hör min bön

[Stick]
Kom med Din Ande Kom och berör oss
Kom med Din Ande Kom och berör oss

Tillbaka upp

All ära

[Intro]

[Vers 1]
Jesus namnet över alla namn
Jesus skuld och skam du övervann
Död blir liv uti din hand, alltid vill jag tillbe dig

[Vers 2]
Jesus ingen annan är som Du
Jesus andens frihet i mig nu
Du som löser syndens band alltid vill jag tillbe dig

[Ref]
All ära all ära
ger jag dig jag tillber dig min kung
All ära all ära
Du den högste ta emot min sång

[Vers 3]
Jesus du som kallar mig vid namn
Jesus Du står här och öppen famn
Tar emot mig som jag är, alltid vill jag tillbe dig

[Stick]
Hjärtat ljuder tack min Jesus
Du har gjort mig fri
Sången stiger till dig Jesus
Du har gett mig liv

Tillbaka upp

Välsignelsen

[Intro]

[Vers 1]
HERREN välsigne digoch bevare dig
Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

[Mellanspel]

[Refräng]
Amen, Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen.

[Instrumentell refräng]

[Vers 2]
För alltid och för evigt, må hans nåd vara över dig,
din familj, dina barn, och deras barn, och deras barn.
Må hans härlighet gå framför dig,
och bakom dig, och genom dig,
runt omkring dig, vid din sida,
han är för dig, han är med dig.
Om dagen och om natten,
vid din utgång, och din ingång,
i medgång, och i motgång,
han är för dig, han är med dig.
Han är för oss, han är med oss,
han är för dig, han är med dig, ohhh

[Refräng]
Amen, Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen.

[Refräng fortsätter + Vers 1]
HERREN välsigne digoch bevare dig
Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig
och give digfrid

[Outro (två takter in i refrängen)]
Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen.

Tillbaka upp

Den blomstertid nu kommer (gospel 6/8)

[Intro]

[Vers 1]
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor
Du nalkas ljuva sommar
då gräs och gröda gror
Med blid och lidlig värma
till allt som varit dött
Sig solens strålar närma
och allt blir åter fött

[Vers 2]
De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd
De rika örtersängar
och lundens gröna träd
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom
att vi den nåd besinna
som räcker året om

[Vers 4]
O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld.
Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt sinnes köld.
Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får.
Vänd bort all sorg och smärta, du vän som allt förmår.

Tillbaka upp

Gud, från ditt hus, ps 288 (Alt ackord)

[Intro]
||| | ||| |

[Vers 1]
Gud från ditt hus vår tillflykt du oss kallar
ut i en värld där stora risker väntar
Ett med din värld, så vill du vi ska leva
Gud gör oss djärva

[Vers 2]
Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor
Krossa vårt skal av värdighet och blyghet
Lös oss från jaget, ge oss kraft att älska
Gud gör oss fria

[Vers 3]
Ge oss din blick för dolda möjlighet er
Ge fantasi att finna nya medel
Gud i din tjänst för fred och bröd åt alla
Gud gör oss kloka

[Vers 4]
Människors krav ska pressa oss, och tvivel
oro och jäkt ska tynga våra sinnen
Låt oss då känna att din kärlek bär oss
Gud gör oss glada

Tillbaka upp