Hem

Sundstabyn 2019-02-03

Sök

Sånger

1) Helig, helig, helig, psalm 3
2) Öppna mitt hjärta för dig Gud
3) Ljus som liv åt världen gav, ps 338
4) Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)
5) Giv oss o Herre öppnade ögon
6) I ditt ansiktes ljus / Jag kommer som jag är / Jag vill vara här
7) Dra mig nära Dig
8) Stor är Din trofasthet (sgt 554, ps 636)

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Helig, helig, helig, psalm 3

[Intro]

[Vers 1]
Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig
När den nya dagen gryr vår lovsång till dig går
Helig, helig, helig, nådefull och mäktig
Dig vi vill tillbedja, Gud och Fader vår

[Vers 2]
Helig, helig, helig, sjunga helgon alla,
sänka sina gyllne kronor för din härlighet.
Ned för dig keruber och serafer falla.
Du var och är och blir i evighet.

[Vers 3]
Helig, helig, helig, hög och otillgänglig
är din glans din klara som ej syndigt öga ser.
Evig är din nåd din kärlek oförgänglig.
Allgod till stoftets barn Du skådar ner.

[Vers 4]
Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig!
Över himlar, jord och hav ditt herravälde når.
Helig, helig, helig nådefull och mäktig
Dig vi tillbedja Gud och Fader vår.

Öppna mitt hjärta för dig Gud

[Vers]
Öppna mitt hjärta för Dig Gud
Kom ge mitt inre Ditt ljus
Så jag kan se Dig
Gud jag vill se Dig

[Refräng]
Se Dig upphöjd över allt
Se Dig när Du strålar som solen
Töm ut Din kärlek och kraft
Vi ropar helig, helig, helig

[Stick]
Helig, helig, helig
Helig, helig, helig
Helig, helig, helig
Gud vi vill se Dig

Ljus som liv åt världen gav, ps 338

[Vers 1]
Ljus som liv åt världen gav, Halleluja
Här sin boning bland oss tar, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 2]
Lyser i den mörka natt, Halleluja
Över döden har det makt, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 3]
Vittnesbördet Johannes bar, Halleluja
Om det ljus som gryr i dag, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 4]
Hit från himlen nåd blev sänkt, Halleluja
fast vår dörr var låst och stängd, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 5]
Nu Guds kärlek tag emot, Halleluja
Den ger kraft till tro och bot, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 6]
Moses av oss lag och krav, Halleluja
Jesus lyfter bördan av, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

[Vers 7]
Skaparljus, du livets ord, Halleluja
Sök vårt hjärta, led vår fot, Halleluja
Ära vare dig, o Gud, Halleluja
Lov ske dig, Guds ende Son, Halleluja

Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)

[Intro]

[Vers 1]
Jag älskar Dig Jesus
Jag vet Du är min
och trots vad jag är i mig själv
är jag Din.
Du frälst mig från dö den
och hjälper ännu
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 2]
Av evighet, Jesus
Du älskat mig först,
och se av all kärlek,
Din kärlek är störst
Till döden på korset
den sträcker sig
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 3]
Och sist i det hem
Du av nåd mig berett,
vars härlighet än
intet öga har sett
Skall lovsången ljuda
långt bättre än nu
att ingen, nej ingen
har älskat som Du

Giv oss o Herre öppnade ögon


Giv oss o Herre, öppnade ögon
vi vill se Jesus, vidröra Honom
lär oss att lyssna, höra din stämma
Giv oss o Herre, öppnade ögon

I ditt ansiktes ljus / Jag kommer som jag är / Jag vill vara här

[Vers]
Jag kommer som jag är har ingenting att dölja
Du har skapat mig och känner mig så väl
På vacklande ben, men jag längtar att få följa
Du styrker mig och leder steg för steg

[Refräng]
Jag vill vara här i Ditt ansiktes ljus
Låt mig präglas och bli en bild av Dig
Jag vill vara här i Ditt ansiktes ljus
reflektera ljuset ifrån dig

Dra mig nära Dig

[Intro]

[Vers]
Dra mig nära Dig Låt mig aldrig gå
Jag lägger ner allt för Dig
Du säger mig jag är Din vän
Du är mitt begär Du och endast Du
Ingen har en famn som Du
där jag kan vila trygg just nu
Hjälp mig hitta fram
För mig hem igen

[Refräng]
Du är mitt allt
Du är vad jag behöver
Du är mitt allt

[1]
Jag vill va nära Dig

[2]
Låt mig få känna Dig

Stor är Din trofasthet (sgt 554, ps 636)

[Vers 1]
Stor är din trofasthet, min Gud och Fader
växlingens skugga ej finnes hos Dig
Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär
att Du den samme är evinnerlig

[Refräng]
Stor är Din trofasthet, stor är Din trofasthet
Ny varje morgon din nåd emot mig
var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser
Stor är Din trofasthet, Herre mot mig

[Vers 2]
Våren och sommaren, hösten och vintern
Solen och stjärnorna på himlen blå
Allt vad du skapat har del uti lovet tar
Säger hur underbar Gud är ändå

[Vers 3]
Rening från synd Du ger frid som förbliver
Kraft för var dags behov år efter år
Framtiden ljus och lång möter jag nu med sång
tills jag hos dig en gång vid målet står