Hem

Pk Mattias 2020-04-12

Sök

Sånger

1) O prisa högt
2) Hosianna. Hosianna i höjden
3) Halleluja, sjung om Jesus sgt 15
4) En konung kliver ner
5) Allt som Du har sagt II
6) Låt det vara Jesus
7) På Dig min Gud
8) I ditt ansiktes ljus / Jag kommer som jag är / Jag vill vara här
9) Din Trofasthet
10) Sjung Till Jesus
11) Herre vi vill ge Dig ära

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


O prisa högt

[Vers 1]
Till Golgata min tanke går,
Där Jesus led och för mig dog
Jag ser Hans händer, ser Hans sår
Min Frälsare där på ett kors

[Vers 2]
Hans bundna kropp i tårar dränkt
De Honom la i Josefs grav
Förseglad med en väldig sten
Messias lagd i ensamhet

[Refräng]
O prisa högt Herrens namn vår Gud
O prisa Gud i evighet
Med ändlös sång vill vi ära Dig
Vår Herre och vår Gud

[Vers 3]
På tredje dan'i gryningen,
Himmelens Son uppstod igen
Du död var har du nu din udd
Hör änglar ropa Krist vår Kung

[Vers 4]
Han kommer åter klädd i vitt
För solens strålar natten flytt
Tillsammans med de heliga
Jag Jesu ansikte skall se

Hosianna. Hosianna i höjden


Hosianna, Hosianna i höjden.
Hosianna, Hosianna i höjden.
Vi upphöjer Dig, vi upphöjer Dig.
Sjunger ära till Ditt namn.
Vi upphöjer Dig, vi upphöjer Dig.
Sjunger ära till Ditt namn.
Ingen annan är som Du.
Ingen annan är som Du.
Hosianna Hosianna
Hosianna Hosianna

Halleluja, sjung om Jesus sgt 15

[Intro]

[Vers 1]
Halleluja, sjung om Jesus, Han är den som spiran bär
Halleluja, hans är makten, hans allena segern är
Hör hur sångerna från Sion
brusar som en mäktig flod
Jesus alla folk och stammar
återlöste med sitt blod

[Vers 2]
Halleluja, ingen ensam, ingen hjälplös, lämnats kvar
Halleluja, tron sin tillflykt och sitt ljus i Jesus har
Fast än skyar honom lyfte
bort och ingen honom ser
Glömmer vi ej vad han lovat
alltid skall jag bo hos er

[Vers 3]
Halleluja, du som bjuder syndare, till bords med dig
Halleluja, öppnad famnen är för alla, också för mig
Över jordens vidd din förbön, genom dag och natt oss når.
Bed för mig inför din Fader, du som vid hans sida står

[Vers 4]
Halleluja, Konungarnas konung är du och förblir
Halleluja, Född av kvinna är du och du blev som vi
Stor din härlighet i himlen
speglad över hav och jord
störst när ner bland oss du stiger
och oss mättar vid ditt bord

En konung kliver ner

[intro]
|Dm///|Dm///|

[Vers 1]
En konung kliver ner klädd i majestät,
Fullkomlig och ren
Han ägde Guds gestalt, avstod ifrån allt,
Och blev en av oss
Han som var, är och kommer, Vår Herre är

[Refräng]
Högt över allt och alla, Höjd över allting annat
Jesus, Jesus
Ditt majestät Din ära, I helighet men nära
Jesus, Jesus

[Vers 2]
Han valde korsets väg, I kärlek för vår skull
Priset var Hans liv
När Jesus segern vann, Han tog oss i sin famn
Vi är Hans
Han som var, är och kommer, Vår Herre är

[Refräng]

[Sticket]
Vi öppnar våra hjärtan, gör rum för ärans Kung
Allt skapat, allt som andas, till Faderns ära sjung
Vi öppnar våra hjärtan, gör rum för ärans Kung
Allt skapat, allt som andas, till Faderns ära sjung

[Refräng]

Allt som Du har sagt II


Vi lägger våra liv, i Dina trygga händer
Din trofasthet kan vi lita på
Du leder våra steg, Din omsorg är beständig
Din kärlek kommer alltid bestå
Även om vi inte ser vägen
kan vi tro och hoppas på Dig
Allt som Du har sagt, Allt som Du har lovat
kommer att ske, förr eller senare
Allt som är bestämt, Det som står skrivet
kommer att ske, förr eller senare
allt som Du har sagt

Låt det vara Jesus

[Intro]
|Bb/Dm/|C///|Bb/Dm/|C///|

[Vers 1]
Himmelens son, kärlekens gestalt
så ofattbar i nåd
Stort är Hans namn, upphöjt över allt.
Han har all makt

[Refräng]
Från solen går upp, till solen går ner,
låt det vara Jesus
I mörkaste natt ett namn lyser klart,
låt det vara Jesus

[Vers 2]
I varje säsong, i glädje och sorg,
Hans trofasthet består
Kristus mitt hopp, min tillflykt, min borg,
Han är min sång

[Refräng]

[Sticket]
Världen har inget som jag söker,
bara Jesus jag behöver
Värderar inget annat högre,
bara Jesus jag behöver

På Dig min Gud

[Verse]
På Dig min Gud förtröstar jag
när oro skymmer min morgondag
För jag vet Du är trofast emot mig
När svårigheter omger mig
så är jag ändå trygg hos Dig
för jag vet att Du aldrig lämnar mig

[Refräng]
Är det natt eller dag Herre på Dig förtröstar jag
Gud Du är alltid nära mig Ingen förändring finns hos Dig
Du är densamme igår och idag och i evighet
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid Ditt förbund
Min klippa är Du allsmäktig Gud Jag ärar Dig

I ditt ansiktes ljus / Jag kommer som jag är / Jag vill vara här

[Vers]
Jag kommer som jag är har ingenting att dölja
Du har skapat mig och känner mig så väl
På vacklande ben, men jag längtar att få följa
Du styrker mig och leder steg för steg

[Refräng]
Jag vill vara här i Ditt ansiktes ljus
Låt mig präglas och bli en bild av Dig
Jag vill vara här i Ditt ansiktes ljus
reflektera ljuset ifrån dig

Din Trofasthet

[Intro]

[Vers 1]
På min vandring, Varje steg jag tar,
Är Du med mig,
Aldrig ensam, Du lämnar aldrig mig,
Lämnar aldrig mig,

[Refräng]
Stor är Din trofasthet, Jesus
Stor är Din trofasthet, Jesus
Stor är Din trofasthet
Alla dagar är Du med

[Mellanspel]

[Vers 2]
I min oro, Du står alltid kvar,
Du är klippan,
I Din närhet, min rädsla rinner av
Rädslan rinner av

[Refräng]
Stor är din trofasthet, Jesus...

[Mellanspel]

[Sticket]
Jesus Kristus, Du är min trygghet,
helt säker i Din famn
Jesus Kristus, Du är min framtid
mitt hopp är i Ditt namn

[Refräng]
Stor är din trofasthet, Jesus...

Sjung Till Jesus

[Vers 1]
Kom och se detta mysterium,
Skapelsens Herre hängd på ett kors
Kungars kung offrar sitt dyra blod
Tyngd utav ångest, smärta och kval

[Refräng 1]
Sjung till Jesus, han tog vår skam
Tog all vår synd på sig. Han har befriat oss
Sjung till Jesus, ära Hans namn
sjung om Hans trofasthet. Han gav sitt
liv och dog för oss

[Vers 2]
Kom du svage, här får du vila ut
Kom du som sörjer, han ger dig tröst
Kristus dog uppstod till himmelen
Ger av sin nåd, ger av sitt liv

[Refräng 2]
Sjung till Jesus, konungars kung
Nu och för evigt, Han som är himlens konung
Sjung till Jesus, vi är hans barn
Nu och för evigt, sjung om den kärlek Gud oss ger

[Refräng 1]
Sjung till Jesus, Han tog vår skam
Tog all vår synd på sig, Han har befriat oss
Sjung till Jesus ära Hans namn
Sjung om Hans trofasthet, Han gav sitt
liv och dog för oss

[Outro]

Herre vi vill ge Dig ära

[Vers 1]
Du den högste. Du den störste
Du regerar över jord och himmel
Du som öppnar våra ögon
Så vi ser den nåd som Du vill ge oss
Ingen annan är som Du

[Refräng]
Herre, vi vill ge Dig ära. Ge Dig all vår lovsång
Älska Dig som älskat oss först
Vi vill lyfta våra händer fyllda av beundran
Älska Dig som älskar oss

[Vers 1]
Du är sanning, Du är livet
Du är kärleken som övervinner
Du som råder och befriar
Du som ger oss hopp för nya dagar
Ingen annan är som Du.

[Refräng]

[Stick]
Ingen annan.
Bara Du är värd vår ära bara Du är värd vår sång
Ingen annan.
Bara Du är värd vår ära bara Du är värd vår sång

[Refräng]