Hem

Sundstabyn 11.00 2019-02-24

Sök

Sånger

1) Gud låt ditt ord (se jag vill bära ditt budskap) sgt 89
2) Jag vill lova Dig
3) Som en hjort
4) O det dyra Jesu blod
5) Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677
6) Jag vill ge dig o Herre min lovsång (med mellanspel)
7) Ödmjukhetens konung
8) Frid, frid ljuvliga frid
9) I min Gud, ps 834 (alt ackord)

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Gud låt ditt ord (se jag vill bära ditt budskap) sgt 89

[Vers 1]
Se jag vill bära ditt budskap Herre
av hjärtat sjunga ditt lov och pris
Med glädje vill jag ditt ord förkunna
som gör den svage vis

[Refräng]
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda
att andra där din kärlek kan se
ja låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske

[Vers 2]
Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer
Jag döljer livet som du oss ger
som Jesus kom att oss uppenbara
då han till oss steg ner

[Vers 3]
Gud, låt oss känna din Andes ledning
så att vi vet att din väg vi går
Låt elden brinna i våra hjärtan
till dess vi målet når

[Refräng #]
Gud låt ditt ord i mitt liv få råda
att andra där din kärlek kan se
ja låt ditt ord i mitt liv få råda,
då kan din vilja ske

Jag vill lova Dig

[Vers]
Jag vill lova Dig, ge dig äran lova Dig
Bara för att Du är den Du är
Jag vill lova Dig, ge dig äran lova Dig
Bara för att Du är för att Du är den Du är

[Refräng]
Du är värd allt lov
Du är suverän
Beundransvärd
Halleluja

Som en hjort

[Vers 1]
Som en hjort längtar efter vatten
jag längtar efter Dig
Som en hjort längtar efter vatten
jag längtar efter Dig

[Refräng 1]
Bara Du ger mig tröst och ro,
hos Dig min Gud vill jag alltid bo.
Som en hjort längtar efter vatten
jag längtar efter Dig

[Vers 2]
Upp till Dig går mitt hjärtas lov
Jag vill tillbe Dig, min Gud
Upp till Dig går mitt hjärtas lov
Jag vill tillbe Dig, min Gud

[Refräng 2]
Bara Du ger mig tröst och ro,
hos Dig min Gud vill jag alltid bo.
Upp till Dig går mitt hjärtas lov
Jag vill tillbe Dig, min Gud

O det dyra Jesu blod

[Vers 1]
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod

[Vers 2]
O den kärlek som du gav
O den kärlek som du gav
O den kärlek som du gav
O den kärlek som du gav

[Vers 3]
O det livet jag nu har
O det livet jag nu har
O det livet jag nu har
O det livet jag nu har

[Vers 4]
O den framtid du mig ger
O den framtid du mig ger
O den framtid du mig ger
O den framtid du mig ger

Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677

[Intro]

[Vers 1]
Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen den rena kärleken
Här nere till vårt öra så många missljud når,
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår

[Vers 2]
När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud,
i hjärtats inre formas de rena lovsångsljud
När Gud slår an ackordet i himmel och på jord,
då blir av hela mänskan en lovsång utan ord
Då blir av hela mänskan en lovsång utan ord

[Vers 3]
Men för att därtill komma man måste bliva tom.
Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom
När Herren där vill tala man måste vara still,
att Han med instrumentet får göra som Han vill
Att Han med instrumentet får göra som Han vill

[Vers 4]
När egenviljan brutits, dess röst har tystnat här,
jag uti Jesu händer kan bli vad Han begär
Ty det är hemligheten, att Gud ifrån sin tron
blott ur ett ödmjukt hjärtakan bringa fram en ton
Blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton

Jag vill ge dig o Herre min lovsång (med mellanspel)

[Vers 1]
Jag vill ge dig o Herre min lovsång
Jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös
Jag vill tacka för allt gott Du gjort

[Refräng]
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig
Där var ton skall en hyllning till dig bära
och i dagar av glädje och dagar av sorg
Vill jag leva var dag
till din ära

[Vers 2]
Ingen annan är värld att besjungas
endast Du, Herre äger min sång
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång

[Vers 3]
Och om sången nån gång skulle tystna
eller störas av oro och strid
herre öppna på nytt mina ögon
så jag ser att hos dig är min frid

Ödmjukhetens konung

[Vers]
Gud hör min bön igen
Lär mig ödmjukhet
Så jag kan likna Dig
Ännu mer konkret
Guds Ande låt Ditt ljus
Få leda mig
Till ödmjukhetens väg
Ännu nämre dig

[Ref]
Gud du som älskar brutenhet
Du är de svagas värn
Du tvättar trötta fötter
Du läker våra sår
I allt vill jag likna Dig Jesus
Låt ditt hjärta forma mitt
Du som är ödmjukhetens konung
Allt jag har är ditt

Frid, frid ljuvliga frid

[Vers 1]
I min andes fördoldaste djup tonar fram
en så underbar skön melodi
som en försmak av himmelens oändliga frid
när all oro och nöd är förbi

[Refräng]
Frid, frid ljuvliga frid
som min Fader i himmelen ger
Som en våg ur den eviga kärlekens hav
i min ande Guds frid strömmar ner

[Mellan]

[Vers 2]
Jag får vila så tryggt
i Guds ljuvliga frid.
Vila stilla i Jesu förvar.
ingen fara mig når,
varken dag eller natt,
i hans kärlek
min trygghet jag har

[Vers 3]
När en dag jag når fram
till den himmelska stad
där, i klarhet, jag fridsfursten ser,
skall jag glad stämma in
i de saligas sång
om den frid som
vår Fader oss ger

I min Gud, ps 834 (alt ackord)

[Vers 1]
I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång