Hem

Eriks begravning 2022-05-25

Sök

Sånger

1) Glad att få leva, ps 644
2) O store Gud, ps 11 (v1,2,6)
3) Han är min sång och min glädje, 353
4) Jag vill älska det urgamla kors, sgt 453
5) Namnet Jesus vill jag sjunga, ps 386, sgt 365
6) Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)
7) Gyllne Morgon, sgt 655
8) Blott en dag, ps 249
9) O, hur saligt att få vandra, ps 300
10) Där rosor aldrig dör
11) Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677
12) Låt oss alla en gång mötas / Ovan där
13) Namnet Jesus (alt ackord)
14) Till vår Gud
15) Ovan där randas morgonen
16) Jag önskar få se Jesus
17) Min Gud tillhör äran, sgt 691
18) Det blod som Jesus göt för mig
19) Jag vill ge dig o Herre min lovsång (med mellanspel)
20) Det enda jag vet, sgt 521
21) I din himmel
22) Stad i ljus

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Glad att få leva, ps 644

[Intro]

[Vers 1]
Glad att få leva, att bara få finnas
i denna Guds sällsamma värld.
Glad att få känna hur livet fungerar,
se ängarnas blommande flärd.
Glad att få gå under regntunga skyar
och lyssna till lärkornas drill.
Glad att få sjunga i livets sekunder,
ty glädjen hör människorna till.

[Vers 2]
Glad att få leva de solljusa stunder,
när livet är blommor och sång.
Glad att få leva, när prövningen kommer,
och dagen blir töcknig och lång.
Glad att Gud lyssnar på bönen jag beder
och vet vad mitt hjärta begär.
Glad att Gud svarar och hjälpen mig sänder,
han vet vad som bäst för mig är.

[Vers 3]
Glad varje morgon som solen mig väcker,
Guds kärlek var morgon är ny.
Glad att Guds nåd skall mig följa och bära,
tills evighetsdagen skall gry.
Glad att få leva och fröjdas i hoppet:
det väntar ett hem på mig där.
Glad skall jag då med den himmelska släkten
få prisa min Frälsare kär

Tillbaka upp

O store Gud, ps 11 (v1,2,6)

[Vers 1]
O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

[Kör]
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

[Vers 2]
När jag hör åskans röst och stormar brusa
o blixtens klingor springa fram i skyn
när regnets kalla friska skurar susa
och löftets båge glänser för min sky

[Vers 6 #]
När en gång alla tidens höljen falla
Och jag får skåda det jag nu får tro
Och evighetens klara klockor kalla
Min frälsta ande till dess sabbatsro

[Kör 2 #]
Då brister själen ut i lovsångsljud
Tack gode Gud! Tack gode Gud
Då brister själen ut i lovsångsljud
Tack gode Gud! Tack gode Gud

Tillbaka upp

Han är min sång och min glädje, 353

[Ref]
Han är min sång och min glädje
Han är min Herre och Gud
Jesus i dina händer
jag vilar till livets slut

[Vers 1]
Jag kan minnas en tid i mörker
utan mening levde jag då,
men då hörde jag rösten av honom
som vill visa den väg vi skall gå.

[Vers 2]
Efter den yttersta dagen
i det nya Jerusalem,
då böjer jag mig inför honom
och han säger Välkommen hem.

Tillbaka upp

Jag vill älska det urgamla kors, sgt 453

[Vers 1]
På en avlägsen höjd, stod ett grovt dystert kors
Symbolen för smärta och skam
O, jag älskar det kors, där vår Herre för oss.
blev till döden en smärtornas man.

[Refräng]
Jag vill älska det urgamla kors
I dess kraft skall jag segrande gå
Jag omfamnar det heliga kors
Tills jag segrarens krona ska få

[Vers 2]
Detta urgamla kors som ej världen förstått
förunderligt drar mig till sig
Ty Guds heliga Lamm som till Golgata gått
det i kärlek har burit för mig.

[Vers 3]
I det urgamla kors av Guds blod färgat rött
en underbar skönhet jag ser
Ty det är på det korset han lidit och dött
han som frälsningens nåd åt mig ger

[Vers 4]
För det urgamla kors vill jag trogen och glad
fördra både hån och förakt
Tills Han kallar mig hem till den himmelska stad
för att dela Hans ära och makt

Tillbaka upp

Namnet Jesus vill jag sjunga, ps 386, sgt 365

[Vers 1]
Namnet Jesus vill jag sjunga sköna namn som ej förgår
Dig jag vill med frigjord tunga prisa varje dag jag får
Till de unga till de gamla har det namnet glädje bud
Det kan kalla det kan samla vilsna barnen hem till Gud

[Refräng]
Namnet Jesus himlens hälsning
det mitt hjärtas kärlek vann
I det namnet fann jag frälsning
inget annat frälsa kan

[Vers 2]
Namnet Jesus skönt det klingar låt det ljuda runt vår jord.
Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hatet viker för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.

[Vers 3]
Genom nöden genom natten lyser härligt Jesu namn.
Seglaren på vida vatten leder det till tryggad hamn.
Och när sol ej mer skall vara Jesunamnet lyser än,
prisad av en tallös skara prisat högt i himmelen.

Tillbaka upp

Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)

[Intro]

[Vers 1]
Jag älskar Dig Jesus
Jag vet Du är min
och trots vad jag är i mig själv
är jag Din.
Du frälst mig från dö den
och hjälper ännu
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 2]
Av evighet, Jesus
Du älskat mig först,
och se av all kärlek,
Din kärlek är störst
Till döden på korset
den sträcker sig ju
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 3]
Och sist i det hem
Du av nåd mig berett,
vars härlighet än
intet öga har sett
Skall lovsången ljuda
långt bättre än nu
att ingen, nej ingen
har älskat som Du

Tillbaka upp

Gyllne Morgon, sgt 655

[Vers 1]
När den gyllne morgon skördemännen gå
fram att trohetslönen utav Herren få,
skall basunen ljuda över hav och land,
änglar träda fram och räcka dem sin hand.

[Refräng]
Gyllne morgon, gyllne morgon
sista natten svunnit hän.
Vi gå ut att möta Frälsaren med fröjd,
Halleluja, ära vare Gud i höjd

[Vers 2]
När den gyllne morgon de avsomnade
träda fram ur gravarna att Herren se
jubelrop och sång skall fylla himmelen
ty de kära evigt mötas få igen

[Vers 3]
Denn gyllne morgon inför tronen där
de av glädje stråla vilka gräto här
ty det första är förgånget anden fri
jordisk sorg och möda evigt är förbi

[Vers 4]
När den gyllne morgon kommer med sin glans
skall och jag då räknas såsom en av hans?
Skall du vara med uti den stora kör
som till lammets ära sina harpor rör?

Tillbaka upp

Blott en dag, ps 249

[Vers 1]
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
Han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

[Vers 2]
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

[Vers 3]
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Tillbaka upp

O, hur saligt att få vandra, ps 300

[Vers 1]
O, hur saligt att få vandra
hemåt vid vår Faders hand
Snart vi slutat ökenfärden
och går in i Kanaans land

[Kör]
Härligt sången där skall brusa
stark som dånet av en vattuflod
Äran tillhör Gud och Lammet
som oss vunnit med sitt blod

[Vers 2]
Här vid älvarna i Babel
tystnar ofta nog vår sång
men vi väntar bättre dagar
i Jerusalem en gång.

[Vers 3]
Intet mörker där skall vara,
inga tårar, ingen nöd,
ingen synd och ingen plåga,
ingen djävul, ingen död.

[Vers 4]
Här vi skiljs ifrån varandra,
här är möda, sorg och strid,
men uti den gyllne staden
snart vi mötas får i frid.

[Vers 5]
O, må ingen bli tillbaka
här i denna mörka värld.
Må vi alla där få mötas
efter slutad pilgrimsfärd.

Tillbaka upp

Där rosor aldrig dör

[Vers 1]
Till en stad jag är på vandring
synden där är utanför
livets träd står där i blomning
där som rosor aldrig dör

[Ref]
Där skall rosor aldrig falna
ingen frostnatt dem förstör
Till en stad jag är på vandring
dit där rosor aldrig dör

[Vers 2]
Svårigheter här vi möta
satans snaror här förför
inga frestelser i staden
där som rosor aldrig dör

[Vers 3]
Nära kära är hos Jesus
skaror sjunger nu i kör
Väntar på att jag skall komma
dit som rosor aldrig dör

Tillbaka upp

Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677

[Intro]

[Vers 1]
Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen den rena kärleken
Här nere till vårt öra så många missljud når,
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår

[Vers 2]
När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud,
i hjärtats inre formas de rena lovsångsljud
När Gud slår an ackordet i himmel och på jord,
då blir av hela mänskan en lovsång utan ord
Då blir av hela mänskan en lovsång utan ord

[Vers 3]
Men för att därtill komma man måste bliva tom.
Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom
När Herren där vill tala man måste vara still,
att Han med instrumentet får göra som Han vill
Att Han med instrumentet får göra som Han vill

[Vers 4]
När egenviljan brutits, dess röst har tystnat här,
jag uti Jesu händer kan bli vad Han begär
Ty det är hemligheten, att Gud ifrån sin tron
blott ur ett ödmjukt hjärtakan bringa fram en ton
Blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton

Tillbaka upp

Låt oss alla en gång mötas / Ovan där

[Refräng]
Låt oss alla en gång mötas
i vårt hemland ovan där
Låt oss alla en gång mötas
i vårt hemland ovan där
Kan sättas ihop med refrängen på:
Ovan där Randas Morgonen

[Refräng]
Ovan där randas morgonen
och därhemma samlas helgonen
Vi skall då förtälja om vår resa här
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

Tillbaka upp

Namnet Jesus (alt ackord)

[Intro]

[Vers 1]
Namnet Jesus vill jag sjunga sköna namn som ej förgår
Dig jag vill med frigjord tunga prisa varje dag jag får
Till de unga till de gamla har det namnet glädje bud
Det kan kalla det kan samla vilsna barnen hem till Gud

[Refräng]
Namnet Jesus himlens hälsning
det mitt hjärtas kärlek vann
I det namnet fann jag frälsning
inget annat frälsa kan

[Vers 2]
Namnet Jesus skönt det klingar låt det ljuda runt vår jord.
Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hatet viker för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.

[Vers 3]
Genom nöden genom natten lyser härligt Jesu namn.
Seglaren på vida vatten leder det till tryggad hamn.
Och när sol ej mer skall vara Jesunamnet lyser än,
prisad av en tallös skara prisat högt i himmelen.

Tillbaka upp

Till vår Gud

[Vers 1]
Ingen har en sådan makt, ingen kan förstå oss så
vilka prövningar som vi än hamnar i
Om vi jämför med vår Gud når vår tanke inte långt
Vi förstår en liten del av vad Han är

[Vers 2]
Det är några som har sagt att det inte finns någon Gud,
och man har försökt att lägga fram bevis
Men den Gud som vi tror på, Han har visat vem Han är
genom allt det som Han gjort och som Han gör

[Refräng]
Till vår Gud, vill vi ge all lov och ära
till vår Gud, vill vi be att vara nära
till vår Gud, vill vi sjunga jubelsånger
till vår Gud

[Vers 3]
Låt oss hylla denne Far som så vårdar sina barn
att han sände ende Sonen till vår jord
För att dö här på ett kors till befrielse för oss
ja, han lever och hans löften tror vi på

Tillbaka upp

Ovan där randas morgonen

[Vers 1]
Prövningar vi möta få
och vi ofta ej förstå Herrens vägar
när Han önskar, att vi himlen skola nå
Sina barn Han leder här, genom sorger och besvär
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

[Refräng]
Ovan där randas morgonen
och därhemma samlas helgonen
Vi skall då förtälja om vår resa här
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

[Vers 2]
Här vi känna brist och nöd,
sakna ofta hjälp och stöd,
trötta anden hungrar, törstar,
under ökenfärden här.
Men vi tro på Herren Gud,
lita helt uppå Hans bud.
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

[Vers 3]
Frestarn lägger ut försåt,
snaror på vårt levnadsstråt,
hjärtat gråter för vart fåfängt ord
och tanklös gärning här,
och i prövningarnas ugn
är ej lätt att vara lugn.
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där.

Tillbaka upp

Jag önskar få se Jesus

[Vers 1]
I himlen finns det mycket som jag längtar att få se,
som aldrig här jag riktigt kan förstå.
Men när dess portar öppnar sej
dess skönhet skall sej te,
då önskar jag se Jesus först ändå.

[Kör]
Jag önskar få se Jesus först av allt,
min syndaskuld på korset han betalt.
Och så i evighet, få se Hans härlighet.
Jag önskar få se Jesus först av allt.

[Vers 2]
Jag vill få se de gyllne gator pärleportars rad,
och boningarna Gud berett oss där.
Och livets träd vid livets älv i levande Guds stad,
men först ändå se Jesus som han är.

[Vers 3]
Jag vill få se de män och kvinnor varom Bibeln lär,
som stått för Gud och gjort vad han befallt.
Och alla mina kära sen som väntar på mej där,
men Jesus vill jag dock se först av allt.

Tillbaka upp

Min Gud tillhör äran, sgt 691


Min Gud tillhör äran
Min Gud tillhör äran
Min Gud tillhör äran
för allt som han gjort
med sitt blod har han frälst mig
med sin kraft har han lyft mig
min Gud tillhör äran
för allt som Han gjort

Tillbaka upp

Det blod som Jesus göt för mig

[Vers 1]
Det blod som Jesus göt för mig
en gång på Golgata
det blod som ger mig styrka från dag till dag
det skall aldrig mista sin kraft

[Refräng]
Det når mig när jag är på höjden
Det når mig när jag är i djupet
Det blod som ger mig styrka från dag till dag,
det skall aldrig mista sin kraft

[Vers 2]
Ej sorg och oro kan tynga ner
Ej död o fruktan kan plåga mer
Det blod som ger mig styrka från dag till dag,
det skall aldrig förlora sin kraft

Tillbaka upp

Jag vill ge dig o Herre min lovsång (med mellanspel)

[Vers 1]
Jag vill ge dig o Herre min lovsång
Jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös
Jag vill tacka för allt gott Du gjort

[Refräng]
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig
Där var ton skall en hyllning till dig bära
och i dagar av glädje och dagar av sorg
Vill jag leva var dag
till din ära

[Vers 2]
Ingen annan är värld att besjungas
endast Du, Herre äger min sång
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång

[Vers 3]
Och om sången nån gång skulle tystna
eller störas av oro och strid
herre öppna på nytt mina ögon
så jag ser att hos dig är min frid

Tillbaka upp

Det enda jag vet, sgt 521

[Intro]

[Vers 1]
Det enda som bär när allting annat vacklar
det är Guds nåd och Guds barmhärtighet
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet

[Refräng]
Det enda jag vet, det är att nåden räcker
att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker
Det enda jag har att lita till en gång
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd

[Vers 2]
Det enda som står igenom alla tider
det är Hans kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.
det varar blott en kort och flyktig stund

[Vers 3]
Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frälsad själ, halleluja.
Och detta är nog,för all min synd blev sonad
när Jesus dog för mig på Golgata

Tillbaka upp

I din himmel

[Vers]
Ett steg i sänder och en tro
att detta liv får ha en bro
en bro över tid och över rum
där år och dagar ryms i en sekund

[Ref]
Där i din himmel bortom sekel av skimmer
Längre än ögat når, än jag förstår
väntar du på mig
Och när tiden är inne, när livet blir till ett minne
Hittar jag vägen fram till evighetens land

[1]
och till dig

[Vers 2]
Av alla tecken man kan få
Från nån vars klocka slutat slå
Lyser det starkaste just nu
För lugnet som jag fått hade du

[2]
och till dig
--
oah oah oah

[ref#]
Och när tiden är inne, när livet blir till ett minne
Hittar jag vägen fram till evighetens
land till dig

Tillbaka upp

Stad i ljus

[Vers 1]
Min resa var mot solen,
långt bortom alla slutna rum
Där allting är oändligt,
och alla gränser har för evigt suddats ut
Jag ville se miraklet, och höra ord som föder liv
Bli buren av en styrka,
som bara växer när jag anat mitt motiv

[Ref]
Stad i ljus, i ett land utan namn
Ge mig liv, där allting föds på nytt

[Instr]

[Vers 2]
Och så när allt förändrats,
när tiden inte längre finns
Så ser jag oss tillsammans,
och då är resan slut
Det enda som vi minns

Tillbaka upp