Hem

Gtjst 2019-09-03 2019-02-03

Sök

Sånger

1) Vi vill hylla, och tillbe dig
2) Ära, ära till Guds Lamm
3) Det är ditt blod som renar mig
4) Du är konung, Jesus du är Konung mitt ibland oss
5) Majestät, konung i evighet

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Vi vill hylla, och tillbe dig

[A]
Vi vill hylla, och tillbe dig
För att du är den du är
Vi vill hylla, och tillbe dig
För att du är den du är

[B]
Du är skönast av alla
Du är strålande vit och ren
Du är allt min Jesus
Herre och Gud Du är

Ära, ära till Guds Lamm

[Vers]
Ära ära ära till Guds Lamm
Ära ära ära till Guds Lamm

[Refräng]
För Du är underbar och värdig lov och pris
Lammet på sin tron
Och fram till Dig vi kommer med vår sång
Till Lammet på sin tron

Det är ditt blod som renar mig


Det är ditt blod som renar mig
ditt blod som ger mig liv
för ditt blod blev det offer
som gör mig fullkomligt ren
det renar mig vitare än snö
min Jesus, Guds rena offerlamm

Du är konung, Jesus du är Konung mitt ibland oss

[Vers]
Jesus du är konung mitt ibland oss
Du har makten i Din hand
Du har övervunnit allt det onda
Du har lossat dödens band

[Refräng]
Du är konung, konung i all evighet
Du är konung, konung klädd i härlighet
Du är konung, och Din är äran i
all evighet

Majestät, konung i evighet

[Vers]
Majestät, Konung i evighet
Jord och hav och himmel är skapat utav Dig
Majestät, Konung i evighet
Du min frälsningsklippa,
en säker tillflyktsplats

[Refräng]
Vi vill upphöja Dig, kung Jesus
varje knä ska böjas inför Dig
Vi vill upphöja Dig, kung Jesus
Ingen är som Du, nej ingen är som Du