Hem

Bäckevarv 2022-07-10

Sök

Sånger

1) Högt på ett berg
2) Ropa till Gud
3) Bara i Dig
4) Det finns kraft, sgt 506
5) Låt oss alla en gång mötas / Ovan där
6) Att lämna allt
7) Du är vår Far, Gud
8) Som när ett barn kommer hem om kvällen, ps 596, sgt 517
9) På Dig min Gud förtröstar jag
10) Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Högt på ett berg

[Vers 1]
Tänk va skönt att bara finnas till
Vara fri och göra allt det som man vill
bara gå sakta fram under sol på en strand
höra vinden stilla viska fram ditt namn
Jag kan inte sluta tänka på
allt du ger mig, sommar sol och himmel blå
Jag hör sång och jag ser hur man skrattar och ler
om man talar om det sköna som du ger

[Ref]
Jag sitter högt på ett berg
och tittar ut över jorden,
jag ser skogar jag ser ängar jag ser hav
jag ser människor små, och jag börjar att förstå
Vi behöver alla Gud och särskilt jag

[Vers 2]
Många vet ej om din existens
men jag tycker att den både syns och känns
då jag ser allt du gjort både litet och stort
blir jag tacksam att du tänker just på mig
Tänk om alla visste vad jag vet
och det är ju inte alls nån hemlighet
att den frihet och glädje jag har alla dar
ja den vill du ge åt alla och envar

Tillbaka upp

Ropa till Gud

[Vers 1]
Min Jesus, min Herre
Gud det finns ingen som Du
Min lovsång jag ger, till Dig mer och mer
Förundrad av Din kärleks djup
Du tröstar, Du skyddar
styrker den vacklandes steg
Forma min dag, mitt liv och mitt jag
För alltid vill jag tillbe Dig

[Refräng]
Ropa till Gud, Över hela vår jord
stiger en hyllning, en hymn utan ord
Berg faller ner havets vågor bryts
när dom hör Herrens namn
Din kärlek och glädje nu fyller min själ
Min sång går till Honom som gjort allting väl
Inget kan mätas med löftet jag har i Dig

Tillbaka upp

Bara i Dig

[Vers]
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud

[Ref]
Från Honom kommer mitt hopp
Bara Han är min klippa,
min frälsning och min borg
Jag skall inte vackla

Tillbaka upp

Det finns kraft, sgt 506

[Refräng]
Det finns kraft, kraft mäktig underbar
uti Guds Lammets blod
Det finns kraft, kraft mäktig underbar
uti Lammets dyrbara blod

[Vers 1]
Vill du från syndernas börda bli fri
I blodet finns kraft, frälsande kraft
Vill över synden du segrare bli
I blodet finns underbar kraft

[Vers 2]
Vill du bli fri ifrån syndens begär
I blodet finns kraft, frälsande kraft
Kom till den flod som kan rena dig här
I blodet finns underbar kraft

[Vers 3]
Vill du bli vit såsom snö i hans blod
I blodet finns kraft, frälsande kraft
Synden försvinner i livskällans flod
I blodet finns underbar kraft

[Vers 4]
Vill du åt Jesus hans ärende gå
I blodet finns kraft, frälsande kraft
Vill du bland jublande skaror där stå
I blodet finns underbar kraft

Tillbaka upp

Låt oss alla en gång mötas / Ovan där

[Refräng]
Låt oss alla en gång mötas
i vårt hemland ovan där
Låt oss alla en gång mötas
i vårt hemland ovan där
Kan sättas ihop med refrängen på:
Ovan där Randas Morgonen

[Refräng]
Ovan där randas morgonen
och därhemma samlas helgonen
Vi skall då förtälja om vår resa här
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

Tillbaka upp

Att lämna allt

[Vers 1]
Jag hörde inga röster allt blev lugnt och tyst
när Han såg på mig och sa
Jag är ljus och glädje jag är kamp jag är strid
tänk på vad jag säger dig

[Refräng]
Att lämna allt och följa mig, kan kosta dig ditt liv
men jag ger dig mycket mera
att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris
för jag står på din sida

[Slut]
för jag står på din sida,

[Vers 2]
Jag såg inga syner allt blev ljust och tyst
när Han visade min väg
Du får livets mening, men ditt kors kan bli tungt
tänk på vad jag säger dig

Tillbaka upp

Du är vår Far, Gud

[Vers]
Du är vår Far Gud och vi älskar Dig,
vi lyfter upp Ditt namn på jorden.
Låt Ditt rike nu bli synligt i vår lovsång,
Dina mäktiga ord ibland oss bo.

[Refräng]
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som var och är och som skall komma.
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som råder i evighet.

[Refräng]
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
Som var och är och som skall komma.
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som råder i evighet,
som råder i evighet,
som råder i evighet.

Tillbaka upp

Som när ett barn kommer hem om kvällen, ps 596, sgt 517


Som när ett barn kommer hem om kvällen
och möts av en vänlig famn.
Så var det för mig att komma till Gud
Jag kände att där hörde jag hemma.
Det fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mig.
Och jag kände: Här är jag hemma.
Jag vill vara ett barn i Guds hem.

Tillbaka upp

På Dig min Gud förtröstar jag

[Vers]
På Dig min Gud förtröstar jag
när oro skymmer min morgondag
För jag vet Du är trofast emot mig
När svårigheter omger mig
så är jag ändå trygg hos Dig
för jag vet att Du aldrig lämnar mig
Är det natt eller dag Herre på Dig förtröstar jag

[Refräng]
Gud Du är alltid nära mig Ingen förändring finns hos Dig
Du är densamme igår och idag och i evighet
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid Ditt förbund

[1,2]
Min klippa är Du allsmäktig Gud Jag ärar Dig

[sista ggn]
Min klippa är Du allsmäktig Gud Jag ärar Dig
Min klippa är Du allsmäktig Gud Jag ärar Dig
Min klippa är Du allsmäktig Gud Jag ärar Dig

Tillbaka upp

Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)

[Intro]

[Vers 1]
Jag älskar Dig Jesus
Jag vet Du är min
och trots vad jag är i mig själv
är jag Din.
Du frälst mig från dö den
och hjälper ännu
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 2]
Av evighet, Jesus
Du älskat mig först,
och se av all kärlek,
Din kärlek är störst
Till döden på korset
den sträcker sig ju
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 3]
Och sist i det hem
Du av nåd mig berett,
vars härlighet än
intet öga har sett
Skall lovsången ljuda
långt bättre än nu
att ingen, nej ingen
har älskat som Du

Tillbaka upp