Hem

Skärtorsdag PkB 2020-04-09

Sök

Sånger

1) Jesus har gjort allt
2) På en avlägsen höjd
3) Korset där Jesus gav sitt liv, sgt 450

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Jesus har gjort allt

[Vers 1]
Jag hör min Herres röst:
I dig själv är du svag
Bed och vaka i din nöd
Finn dig själv i livets bröd

[Refräng]
Jesus har gjort allt
Priset är betalt
Han lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö

[Vers 2]
För endast utav nåd
har jag frälsningen till skänks
Jag blev tvättad i det blod
som flöt fram från korsets stam

[Vers 3]
När till slut jag himlen når
Kristus torkar varje tår
Hela evigheten lång
vill jag tacka med min sång

[Stick]
Prisa han som tog vår skuld
och gav oss liv på nytt igen
Prisa han som tog vår skuld
och gav oss liv på nytt igen

På en avlägsen höjd

[Vers 1]
På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors.
Symbolen för smärta och skam
O jag älskar det kors där vår Herre för oss.
Blev till döden en smärtornas man.

[Ref]
Jag vill älska det urgamla kors
I dess kraft skall jag segrande gå
jag omfamnar det heliga kors
Till jag segrarens krona skall få

[Vers 2]
Detta urgamla kors som ej världen förstått.
Förunderligt drar mig till sig.
Ty Guds heliga lamm som till Golgata gått.
Det i kärlek har burit för mig.

[Vers 3]
I det urgamla kors av Guds blod färgat rött.
En underbar skönhet jag ser.
Ty det är på det korset Han lidit och dött.
Han som frälsningens nåd åt mig ger.

[Vers 4]
För det urgamla kors vill jag trogen och glad.
Fördra både hån och förakt.
Tills Han kallar mig hem till den himmelska stad.
För att dela Hans ära och makt.

Korset där Jesus gav sitt liv, sgt 450

[Vers 1]
Han böjde sig ner i ödmjukhet
och blev allas tjänare då
Han tänkte aldrig på sig själv
när han skulle dödstraffet få
Kärleken kände ingen gräns
när lidandets väg han fick gå

[Refräng]
Korset där Jesus gav sitt liv
det är min glädje och min ära
Korset kärlekens sköna symbol
det är för alltid sången i mitt liv

[Vers 2]
Korset restes för en värld
förlorad i mörker och nöd
Gudasonen offret blev
och vi finner liv i hans död
Jag ville gråta av tacksamhet
det var mina synder han bar