Hem

Betania pingstdagen 2020-05-31

Sök

Sånger

1) Stor är Din trofasthet (sgt 554, ps 636)
2) Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)
3) O Gud Du är underbar
4) Det enda jag vet, sgt 521
5) Vi vill ge Dig ära
6) Hosianna, Jag är svag men ändå stark

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Stor är Din trofasthet (sgt 554, ps 636)

[Vers 1]
Stor är din trofasthet, min Gud och Fader
växlingens skugga ej finnes hos Dig
Evig din kärlek är, ditt verk dig vittne bär
att Du den samme är evinnerlig

[Refräng]
Stor är Din trofasthet, stor är Din trofasthet
Ny varje morgon din nåd emot mig
var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser
Stor är Din trofasthet, Herre mot mig

[Vers 2]
Våren och sommaren, hösten och vintern
Solen och stjärnorna på himlen blå
Allt vad du skapat har del uti lovet tar
Säger hur underbar Gud är ändå

[Vers 3]
Rening från synd Du ger frid som förbliver
Kraft för var dags behov år efter år
Framtiden ljus och lång möter jag nu med sång
tills jag hos dig en gång vid målet står

Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)

[Intro]

[Vers 1]
Jag älskar Dig Jesus
Jag vet Du är min
och trots vad jag är i mig själv
är jag Din.
Du frälst mig från dö den
och hjälper ännu
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 2]
Av evighet, Jesus
Du älskat mig först,
och se av all kärlek,
Din kärlek är störst
Till döden på korset
den sträcker sig ju
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 3]
Och sist i det hem
Du av nåd mig berett,
vars härlighet än
intet öga har sett
Skall lovsången ljuda
långt bättre än nu
att ingen, nej ingen
har älskat som Du

O Gud Du är underbar


O Gud Du är underbar
Ditt ansikte söker jag
När Dina ögon ser på mig

[1]
Din nåd översköljer mig

[2]
Din nåd översköljer mig

[##]
O Gud Du är underbar
Ditt ansikte söker jag
När Dina ögon ser på mig
Din nåd översköljer mig

Det enda jag vet, sgt 521

[Intro]

[Vers 1]
Det enda som bär när allting annat vacklar
det är Guds nåd och Guds barmhärtighet
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet

[Refräng]
Det enda jag vet, det är att nåden räcker
att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker
Det enda jag har att lita till en gång
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd

[Vers 2]
Det enda som står igenom alla tider
det är Hans kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.
det varar blott en kort och flyktig stund

[Vers 3]
Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frälsad själ, halleluja.
Och detta är nog,för all min synd blev sonad
när Jesus dog för mig på Golgata

Vi vill ge Dig ära

[Vers]
Vi vill ge Dig ära och tillbedjan
Vi vill lyfta våra händer
Vi vill upphöja Ditt namn

[Refräng]
För Du är stor Du gör stora under
Stor ingen annan är som Du
Ingen annan är som Du
För Du är stor Du gör stora under
Stor ingen annan är som Du
Ingen annan är som Du

Hosianna, Jag är svag men ändå stark

[Intro]

[Vers 1]
Jag är svag men ändå stark
arm och fattig, ändå rik
Jag var blind men nu jag ser
allt som du gjort, allt som du ger

[Refräng]
Hosianna, Hosianna
till Guds dyra offerlamm
Hosianna, Hosianna
Jesus dog och Livet vann

[Vers 2]
Ner i strömmen vill jag gå
för att liv och räddning få
Renad i Guds nådaflod
pånyttfödd och heliggjord

[Vers 3]
Jag har nu en säker hamn
I Guds öppna frälsarfamn
jublet stiger nu i mig
Jesus du har gjort mig fri