Hem

Åmål 2019-03-10

Sök

Sånger

1) Saliga visshet
2) Evige Far
3) Tusen skäl / Lova Herren min själ
4) Allt till Jesus
5) Låt vart ord från min mun, psalm 19
6) Vid foten av Ditt kors
7) Ödmjukhetens konung
8) Dra mig nära Dig
9) Bara i Dig
10) Helige Ande
11) Vi står på helig mark
12) Segerns krona

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Saliga visshet

[Intro]

[Vers 1]
Saliga visshet, Jesus är min!
Himmelens glädje fyller mitt sinn.
Född av hans Ande, ren i hans blod,
får jag förtröstan, styrka och mod.

[Refräng]
Han är min glädje, Han är min sång,
honom jag prisar livsdagen lång.
Han är min glädje, Han är min sång,
honom jag prisar livsdagen lång.

[Vers 2]
Allting jag uppgav, allting jag vann!
Strålande morgon för mig upprann.
Inom mig hör jag änglar ge bud,
tala om nåd och kärlek från Gud.

[Vers 3]
Saliga visshet, ljuvliga ro!
Nu jag hos Jesus vilar i tro,
väntar vad intet öga har sett,
väntar vad Herren själv har berett.

Evige Far

[Vers 1]
Varje morgon är din nåd ny mot oss, Du är trofast
Du sviker aldrig oss Du vår Gud, Du vår Gud
Du ger glädje för var dag som går, Med den kraft du ger
vi allt förmår Du vår Gud, Du vår Gud

[Refräng]
Evige Far Helig är Du Regerar över himmel, jord och hav
Väldig i makt, klädd i skönhet och prakt
Människor och änglar tillber dig

[Vers 2]
Du är vår tillflykt, år från år, Du den samme är
Ditt ord består, Du vår Gud, Du vår Gud

[Stick]
Stor är Du Herre och väldig din kraft
Ditt rike har ingen gräns Mäktig att utföra
allt vad du sagt Du är Konung i evighet

[Ref #]
Evige Far, Helig är Du
Regerar över himmel, jord och hav
Väldig i makt, klädd i skönhet och prakt
Människor och änglar tillber dig
Evige Far _

Tusen skäl / Lova Herren min själ

[Vers 1]
Vid dagens början när solen stiger
ger jag min sång till dig min Gud
Vad än som mig sker och vad än som ligger framför
låt sången ljuda stark vid dagens slut

[Refräng]
Lova Herren min själ O min själ tillbe den Helige
Sjung som aldrig förut O min själ
jag tillber den Helige

[Vers 2]
Så rik på nåd och så sen till vrede
så mild och god är du Gud mot mig
Om all din kärlek vill jag sjunga evigt
du ger mig tusen skäl att prisa dig

[Stick]
Prisa Gud i tusen år och evigheten lång

[till v3]
lång

[Vers 3]
Och på den dag då min kraft flyr undan
när slutet nalkas för mig en gång
Så stiger mitt lov och min själ ska sjunga
i tusen år och evigheten lång

Allt till Jesus

[Intro]

[Vers 1]
Allt till Jesus vill jag lämna
allt till honom nu jag bär
Honom vill jag tro och älska
i hans sällskap vandra här

[Ref]
Jag nu lämnar allt. Ja, jag lämnar allt
Allt till Dig min dyre Jesus
Jag nu lämnar allt

[Mellan]

[Vers 2]
Allt till Dig jag överlämnar.
Gör mig, Herre, helt till din.
Värm mig med din helge Ande
så jag vet att du är min

[Vers 3]
Jesus, allt jag överlämnar
giver helt mig själv åt Dig.
Fyll mig med din kraft och kärlek,
nådens regn sänd över mig.

[Form]
Intro | V1 | Ref | Mellan | V2 |
Ref | Mellan | V3 | Ref | Ref

Låt vart ord från min mun, psalm 19

[Vers]
Låt vart ord från min mun
Och var tanke som mitt hjärta bär
Behaga Dig Gud behaga Dig Gud
Dig min Gud

[Refräng]
Min förlossare och klippa
Du är orsak till min sång
Att behaga Dig är all min längtan Gud
Varje stund och varje timma
vill jag tjäna Dig min Herre
Att behaga Dig är all min längtan Gud
Dig min Gud

Vid foten av Ditt kors

[Intro]

[Vers 1]
Jag förundras av Din kärlek
och Din godhet emot mig
Du omsluter med Din närhet
Tack för nåden ifrån Dig

[Pre]
Vid foten av Ditt kors lämnar jag allt som jag bär
och lyfter upp min blick

[Vers 2]
Det finns inget jag kan dölja
Du ser rakt igenom mig
Jag kan se i Dina ögon
att Du ser och älskar mig

[Refräng]
Jesus det enda jag har
Här i Din nåd får jag va
Bara i Dig finns det liv som bär och leder
Jesus det enda jag har
Du är, förblir och står kvar
Bara i Dig finns det räddning Åh min Jesus

[Vers 3]
Du vet allt vad jag behöver
Du är alltid nära mig
Jag får vila i Din skugga
Nattens fasor skrämmer ej

Ödmjukhetens konung

[Vers]
Gud hör min bön igen
Lär mig ödmjukhet
Så jag kan likna Dig
Ännu mer konkret
Guds Ande låt Ditt ljus
Få leda mig
Till ödmjukhetens väg
Ännu nämre dig

[Ref]
Gud du som älskar brutenhet
Du är de svagas värn
Du tvättar trötta fötter
Du läker våra sår
I allt vill jag likna Dig Jesus
Låt ditt hjärta forma mitt
Du som är ödmjukhetens konung
Allt jag har är ditt

Dra mig nära Dig

[Intro]

[Vers]
Dra mig nära Dig Låt mig aldrig gå
Jag lägger ner allt för Dig
Du säger mig jag är Din vän
Du är mitt begär Du och endast Du
Ingen har en famn som Du
där jag kan vila trygg just nu
Hjälp mig hitta fram
För mig hem igen

[Refräng]
Du är mitt allt
Du är vad jag behöver
Du är mitt allt

[1]
Jag vill va nära Dig

[2]
Låt mig få känna Dig

Bara i Dig

[Vers]
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud

[Ref]
Från Honom kommer mitt hopp
Bara Han är min klippa,
min frälsning och min borg
Jag skall inte vackla

Helige Ande


Helig, oh Helig, helige Ande
Helig, oh Helig, helige Ande
Jag ödmjukar mig inför Dig och
med Din kraft Du berör mig
Helig Ande,
fall över mig

[Verse]
Holy, oh oh Holy
Holy Spirit
Holy, oh oh Holy
Holy Spirit

[Chorus]
I humble myself before Thee
and with my life I adore Thee
Holy Spirit fall down on me

Vi står på helig mark


Vi står nu på helig mark-
och jag vet att här finns
änglar över allt -
Låt oss prisa Jesus nu -
För vi står här inför dig på helig
mark-

Segerns krona

[Intro]

[Vers 1]
Du som alltid strider för oss, Himlens änglar är Din här
All min lycka är att veta, att Du segerns krona bär
Min beskyddare och herde, Du, min frälsare och vän
Jag lever av Din nåd, jag tillber Dig

[Vers 2]
Jag förundras av Din storhet, för Ditt namn jag böjer mig
I Din närhet tystnar fruktan, för Du segerns krona bär
Låt Din härlighet bli synlig, kom med kraft i överflöd
Jag lever av Din nåd, jag tillber Dig

[Ref]
Halleluja du som segern vann
du som segern vann Halleluja

[1]
Jesus du har segrat för vår värld

[till stick]
Jesus du har segrat för vår värld

[Vers 3]
För alltid hörs din förbön, den förlorade Du ser
Du kan aldrig bli besegrad, för Du segerns krona bär
Du är Jesus, vår Messias, Du är hoppet för vår värld
Jag lever av Din nåd, jag tillber Dig

[Stick]
Det som upphöjts faller ner,
alla fästen måste brytas
Du segerns krona bär,
segern är din, Segern är din

[Vers 4]
På ditt kors blev allt fullbordat, gravens mörker övervanns
Ja du uppstod i från döden för du segerns krona bär