Hem

Getsemanestund 2019-04-18

Sök

Sånger

1) För att du inte tog det gudomliga
2) I min Gud, ps 834 (alt ackord)
3) Korset där Jesus gav sitt liv, sgt 450
4) Kom, nådebordet är dukat
5) Ditt blod är heligt
6) O det dyra Jesu blod
7) Bara i Dig

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


För att du inte tog det gudomliga

[Vers 1]
För att du inte
tog det gudomliga
dig till krona,
för att du valde
smälek och fattigdom
vet vi vem Gud är.

[Vers 2]
För att du lydde
fram till det yttersta -
döden på korset,
vet vi vad seger,
vet vi vad väldighet,
vet vi vad Gud är.

[Vers 3]
För att du nedsteg
hit till de plågade,
hit till de dömda,
vet vi att ingen
ensamhet finnes mer,
vet vi var Gud är.

[Vers 4]
Därför skall alla
sargade, döende,
alla de dömda,
säga med alla
heliga, saliga:
Jesus är Herre.

[Vers 5]
Därför skall alla
världar och varelser,
allt som har varit,
är och skall komma,
en dag bekänna det:
Jesus är Herre.

I min Gud, ps 834 (alt ackord)

[Vers 1]
I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång

Korset där Jesus gav sitt liv, sgt 450

[Vers 1]
Han böjde sig ner i ödmjukhet
och blev allas tjänare då
Han tänkte aldrig på sig själv
när han skulle dödstraffet få
Kärleken kände ingen gräns
när lidandets väg han fick gå

[Refräng]
Korset där Jesus gav sitt liv
det är min glädje och min ära
Korset kärlekens sköna symbol
det är för alltid sången i mitt liv

[Vers 2]
Korset restes för en värld
förlorad i mörker och nöd
Gudasonen offret blev
och vi finner liv i hans död
Jag ville gråta av tacksamhet
det var mina synder han bar

Kom, nådebordet är dukat

[A]
Kom nådebordet är dukat
med bröd och vin för vår skull
Kom ni som hungrar och törstar
här kan ni mätta er själ

[B]
Välkommen, Herren er bjuder
Han ger ur sin märkta hand
Ät av det bröd som är frälsning
drick av det blod som ger liv

Ditt blod är heligt

[Vers 1]
Jesus vi vill tillbe Dig Guds rena offerlamm
Du som har befriat oss från all synd och skam
Änglar faller ner och tillber i all evighet
Ditt blod har öppnat vägen in i Guds härlighet
Å vi sjunger

[Ref]
Heligt Ditt blod är heligt
så dyrbart och heligt heligt och rent

[Vers 2]
När vi ser på Golgata där Du gjöt Ditt blod
Då ser vi att vår Gud är trofast så kärleksfull och god
Änglar faller ner och tillber i all evighet
Ditt blod har öppnat vägen in i Guds härlighet
Å vi sjunger

O det dyra Jesu blod

[1]
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod
som tvår mig vit som snö

[2]
Frälsare jag tackar Dig
Frälsare jag tackar Dig
Frälsare jag tackar Dig
som tvår mig vit som snö

[Höjning]
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod
som tvår mig vit som snö

Bara i Dig

[Vers]
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud

[Ref]
Från Honom kommer mitt hopp
Bara Han är min klippa,
min frälsning och min borg
Jag skall inte vackla