Hem

Turistkyrkan playa del Ingles 2022-12-01

Sök

Sånger

1) Tryggare kan ingen vara
2) Vilken vän vi har i Jesus, ps 48
3) Tänk vilken underbar nåd av Gud Sgt 439
4) Äktenskapsbön
5) Jesus för världen givit sitt liv, ps 45
6) Jag har i himlen en vän så god, sgt 567
7) Härlig är jorden
8) Här en källa rinner
9) Förundrad jag hör ett glädjens bud
10) Guldgrävarsången
11) Låt oss alla en gång mötas / Ovan där
12) Det lilla ljus jag har (med höjningar)
13) Det finns en källa
14) Det finns djup i Herrens godhet, 285 (mellanspel)
15) De skall gå till den heliga staden, ps 172
16) Bred dina vida vingar
17) Du omsluter mig
18) Det er makt i de foldede hender, 346
19) Det är ingen hemlighet att Gud hör bön
20) Blott en dag, ps 249
21) Allt till Jesus
22) Hela vägen går han med mig, sgt 252
23) Jesus han är svaret
24) Han har öppnat pärleporten, ps 235
25) Han är min sång och min glädje, 353
26) Det enda jag vet, sgt 521
27) O store Gud, ps 11 (v1,2,6)
28) Saliga visshet
29) En liten stund med Jesus (gospel arr)
30) Livet vann, dess namn är Jesus Halleluja, ps 153
31) o store gud

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Tryggare kan ingen vara

[Vers 1]
Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

[Vers 2]
Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.

[Vers 3]
Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

[Vers 4]
Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

[Vers 5]
Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnens sanna väl allena.

Tillbaka upp

Vilken vän vi har i Jesus, ps 48

[vers 1]
Vilken vän vi har i Jesus, trofast, kärleksfull och god!
När vi frestas, när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod.
Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän
som har lovat vara med oss,
hjälpa om och om i-gen.

[vers 2]
Har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag,
Jesus hjälper dig att bära dina bördor dag för dag.
Han som gråtit våra tårar ser vår ångest och vår nöd. Den
som sörjer vill han trösta,
den som vacklar ger han stöd.

[vers 3]
Är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår,
säg till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår.
Han som bar vår synd och plåga i sin egen kropp en gång
älskar oss och ger oss vila,
tänder hopp och föder sång.

[slut]

Tillbaka upp

Tänk vilken underbar nåd av Gud Sgt 439

[Vers 1]
Tänk, vilken underbar nåd av Gud,
att du får vara hans sändebud
och till den döende världen gå
för att hans kärlekssäde så.

[Refräng]
Gå, gå, såningsman gå! Gå, gå, såningsman gå
ut att den ädla säden så! Gå, gå, såningsman gå.

[Vers 2]
Får du ej främst uti ledet stå,
verka Guds verk i det tysta då.
Herren, som i det fördolda ser,
blott efter trohet lön dig ger.

[Vers 3]
Men inte bara av tal och sång
blir mänskor väckta ur syndens tvång.
Genom ett liv efter Herrens bud
hjälper du många fram till Gud.

[Vers 4]
Tröttna då ej att Guds ord så ut.
Arbetets möda får lön till slut.
Om än med tårar du nu får så
skall du med jubel skörda få.

[Vers 5]
Snart är den slutad vår arbetstid,
och vi går hem till en evig frid,
möter de själar vi vunnit här,
strålande som juveler där.

Tillbaka upp

Äktenskapsbön

[Vers 1]
Vid altaret i kyrkan står en kvinna och en man.
De ger varandra löften om trohet livet ut.
Nu börjar deras vandring, tillsammans ska de gå.
Jag ber dig Herre, vandra med dem.

[Vers 2]
De kommer inte leva för sig själva längre nu.
Gemensamt har de ansvar för den framtid de ska få.
Det Gud har fogat samman för evigt ska bestå.
Jag ber dig Herre, ena dem du.

[Vers 3]
De kommer möta glädje och bekymmer på sin väg.
De kommer att få skratta och gråta med varann.
För livet har så mycket som man inte kan förstå.
Jag ber dig Herre, trösta dem du.

[Vers 4]
I bland kan också oro och tvivel komma in,
och löftet som de gav dig kan kännas tungt och svårt.
Men kärleken är tålig. Den ska segra över allt.
Jag ber dig Herre, visa dem du.

[Vers 5]
Ett äktenskap i kärlek och ett hem med öppen dörr,
Ger värme, kraft och glädje åt mänskor runt omkring.
När bönen får fungera i familjens vardagsliv
Då vet vi Herre, bor du hos dem

Tillbaka upp

Jesus för världen givit sitt liv, ps 45

[Vers 1]
Jesus för världen givit sitt liv
Öppnade ögon, Herre, mig giv
Mig att förlossa offrar han sig
då han på korset dör ock för mig

[Vers 2]
O vilken kärlek, underbar, sann
Aldrig har någon älskat som han
Frälst genom honom, lycklig och fri
vill jag hans egen evigt nu bli

[Vers 3]
Tag mig då, Herre, upp till ditt barn
Lös mig från alla fiendens garn
Lär mig att leva, leva för dig
glad i din kärlek, offrande mig

Tillbaka upp

Jag har i himlen en vän så god, sgt 567

[Vers 1]
Jag har i himlen en vän så god
en vän så god, en vän så god
Han har mig löst med sitt eget blod
från satan, synden och världen
Han lyssnar alltid till hjärtats bön
han har mig lovat en krona skön
den jag skall bära som nådelön
när jag en gång slutat färden

[Vers 2]
Jag ser i ordet hans sköna bild
hans sköna bild, hans sköna bild
han är så tålig, han är så mild
han är den bäste av alla
Han är en hjälte som ingen ann'
för mig han stridit och seger vann
I honom jag nu ock segra kan
för mig skall fienden falla

[Vers 3]
Mitt skuldregister han plånat ut
han plånat ut, han plånat ut
på mina synder han gjorde slut
den bördan slipper jag bära
Jag är i honom så täck för Gud
ty han har klätt mig i helig skrud
och därför höjer jag lovets ljud
så gott jag kan, till hans ära

[Vers 4]
Och nu jag sjunger så nöjd och glad
så nöjd och glad, så nöjd och glad
Ty Gud berett mig en härlig stad
där jag får vila från striden
Där finns ej sorger där finns ej nöd
och ingen smärta och ingen död
blott liv och hälsa i överflöd
och ingen ände på friden

[Vers 5]
Där får jag möta min vän så god
min vän så god, min vän så god
som här lät offra sitt eget blod
till min och allas försoning
Där brusar sången så hög och klar
en glädjeström genom hjärtat far
och evigt stannar den hos mig kvar
i himlen härliga boning

Tillbaka upp

Härlig är jorden

[Vers 1]
Härlig är jorden
härlig är Guds himmel
skön är själarnas pilgrimsgång
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång

[Vers 2]
Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

[Vers 3]
Änglar den sjöngo
först för markens herdar
skönt från själ till själ det ljöd
Människa gläd dig Frälsarn är kommen
frid över jorden Herren bjöd

Tillbaka upp

Här en källa rinner

[Vers 1]
Här en källa rinner
säll den henne finner
Hon är djup och klar
gömd men uppenbar

[Vers 2]
Andens törst hon släcker
och i hjärtat väcker
frid och stilla ro
kärlek, hopp och tro

[Vers 3]
Ja, uti dess flöden
gives bot mot döden
i dess friska flod
blir min vilja god

[Vers 4]
Du Guds kärleks källa
Du skall evigt välla,
evigt hälsosam
skall Din flod gå fram

Tillbaka upp

Förundrad jag hör ett glädjens bud

[Vers 1]
Förundrad jag hör ett glädjens bud
att syndare nåd Han ger
den blinde får sin syn, den fångne gör Han fri
när frälsningens under sker

[Vers 2]
Guds nåd från min fruktan löste mig
nu lycklig och glad jag tror
den stund jag kunde se
min synd försonad var
blev nåden oändligt stor

[Vers 3]
Jag prisar min Gud som ofta fört
min själ genom prövning svår
Den nåd som intill nu
mig ständigt skyddat har
är nog tills jag himlen når

[Vers 4]
Och när i mångtusen är vi där
har sjungit den nya sång
då blott en liten stund
för oss har svunnit hän
av evigheten lång

Tillbaka upp

Guldgrävarsången

[Vers 1]
En gång i fjärran väst, vid Stilla havets kust
jag fann mig själv en sommardag, mitt hjärta slog
med lust och snart med mod på land jag stod.
Jag tänkte gräva guld, bli rik och få betjänt,
men mina planer gick omkull och jag fick ej en cent,
men aldrig förr mig bättre hänt.

[Ref]
Ty jag blev frälst, ja härligt frälst
och jordens skatter få vem som helst.
Jag byter ej bort den skatt jag fått
för millijoner, jag mår så gott.

[Vers 2]
Jag reste hit och dit, att söka guld och glans,
jag strävade och med all flit att vinna ärans krans
jag ville opp till högsta topp.
Jag tänkte ej uppå att när min famn var full,
jag måste bort ifrån det gå och lämna mitt schatull
på denna jord, och själv bli mull.

[Vers 3]
Man slåss om torvorna, idag just liksom förr
och ser ej stackars Lasarus där utanför sin dörr
blott för sin skatt — och sen blev natt.
Då klappar döden på, vem kan då hjälpa, vem?
Den rike mannen måste gå från guld och vinning slem.
Men Lasarus han fick gå hem.

[Vers 4]
Att vinna ära här det aktar jag ej stort.
Mitt namn i himlen skrivet är och genom himlens port
en gång jag går och kronan får.
Betyder minus här om kassan ej är full.
Att vara himmelsk miljonär är mera värt än gull,
ty banken där går ej omkull.

Tillbaka upp

Låt oss alla en gång mötas / Ovan där

[Refräng]
Låt oss alla en gång mötas
i vårt hemland ovan där
Låt oss alla en gång mötas
i vårt hemland ovan där
Kan sättas ihop med refrängen på:
Ovan där Randas Morgonen

[Refräng]
Ovan där randas morgonen
och därhemma samlas helgonen
Vi skall då förtälja om vår resa här
Vi förstår Hans vägar bättre ovan där

Tillbaka upp

Det lilla ljus jag har (med höjningar)

[A]
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart
lysa klart, klart, klart lysa klart

[B]
Jag sätter det ej under skäppan nej, det ska få lysa klart
Jag sätter det ej under skäppan nej, det ska få lysa klart
Jag sätter det ej under skäppan nej, det ska få lysa klart
lysa klart, klart, klart lysa klart

[C]
Frestaren vill det blåsa ut, men det ska få lysa klart
Frestaren vill det blåsa ut, men det ska få lysa klart
Frestaren vill det blåsa ut, men det ska få lysa klart
lysa klart, klart, klart lysa klart

[D]
This little light of mine, I'm gonna let it shine
This little light of mine, I'm gonna let it shine
This little light of mine, I'm gonna let it shine
Let it shine, shine, shine, let it shine

Tillbaka upp

Det finns en källa

[Refräng]
Det finns en källa, från Gud den flödar fram _
Det finns ett vatten Guds kärlek är dess namn _
Drick av det vattnet och evigt liv du får
Det finns en källa från Golgata den går

[Vers 1]
En kvinna kom till brunnen för att få sin kruka fylld
hennes liv var helt förfelat och hjärtat fyllt av synd
Där fick hon möta Jesus
som sa din synd jag ser men drick av livets vatten
Du törstar aldrig mer

[Vers 2]
Det kom ett dån från himlen, likt en storm som drar förbi
det fyllde hela rummet och gav dem mod och frid
profeten hade lovat
att anden komma skall från djupet av ditt inre
skall källan flöda fram

Tillbaka upp

Det finns djup i Herrens godhet, 285 (mellanspel)

[Vers 1]
Det finns djup i Herrens godhet
och dess gränser ingen ser
det finns värme i hans domslut
mer än någon frihet ger

[Refräng]
Det finns underbar förlossning i det
blod som göts en gång.
Det finns glädje bortom graven
och en framtid full av sång

[Mellan]

[Vers 2]
Det finns nåd för nya världar
mycket större än den här
nya skapelser och tider
nåd för allt som blir och är

[Vers 3]
Gud, för uppbrott och förvandling
lär oss glömma bort vårt jag
Driv oss ut att bygga broar
till en okänd morgondag

Tillbaka upp

De skall gå till den heliga staden, ps 172

[Vers 1]
De skall gå till den heliga staden,
de skall samlas i himlen en gång.
De skall häpna gå in genom porten
till en okänd värld, till ett annat liv.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.

[Vers 2]
De skall minnas den grönskande jorden
och de somrar som blommade där.
De skall glömma det onda och svåra
i en gammal värld, i ett svunnet liv.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.

[Vers 3]
De skall möta de trofasta vänner
som de miste på jorden en gång.
De skall leka med änglar och helgon
i Guds paradis. De skall dansa där.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.

[Vers 4]
De skall möta den levande Herren,
de skall se honom sådan han är
och förvandlas i ljus till hans likhet.
Deras hopp han var, deras liv han är.
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga
en ny, jublande sång.

Tillbaka upp

Bred dina vida vingar

[Vers 1]
Bred dina vida vingar
o Jesus, över mig
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig
Bliv du min ro, min starkhet
min visdom och mitt råd
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd

[Vers 2]
Förlåt mig alla synder
och två mig i ditt blod
Ge mig ett heligt sinne
en vilja ny och god
Tag i din vård och hägnad
oss alla, stora små
och låt i frid oss åter
till nattens vila gå

Tillbaka upp

Du omsluter mig


Du omsluter mig på alla sidor
och Du håller mig i Din hand
Du omsluter mig på alla sidor
och Du håller mig i Din hand

Tillbaka upp

Det er makt i de foldede hender, 346

[Vers 1]
Det er makt i de foldede hender
I seg selv er de svake og små
Men mot allmaktens Gud du dem vender
Han har lovet at svar skal du få

[Refr]
Det er svar underveis, engler kommer med bud
Om det drøyer, det fram dog skal nå
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på Meg, og du hjelpen skal få

[Vers 2}
Du som ber for ditt barn, dine kjære
Er i forbønn fra år og til år
Om du tålmodets lekse må lære
Himlens bønnesvar klart skal du se

[Vers 3]
Det er makt i de foldede hender
Når i Frelserens navn du får be
Og engang når du livsløpet ender
Hvert et bønnesvar klart skal du se

Tillbaka upp

Det är ingen hemlighet att Gud hör bön

[Vers 1]
Du ung och lycklig vandrade ditt liv
var som och ljus, himlen hög och blå
med inga moln uppå.
Men plötsligt kom ett sorgebud,
din levnadssol blev höljd.
Du bittra tårar fällde, slut blev all jordisk fröjd.

[Kör]
Det är ingen hemlighet att Gud hör bön,
den som vill bedja får härlig lön.
Din synd förlåter han, ger vila skön.
Det är ingen hemlighet att Gud hör bön.

[Vers 2]
Du länge irrat vilse uti världens ökenland,
ingen banad stig, ingen hjärtefrid.
Nu önskar du att finna vägen hem
till himlens land.
Den gode Herden väntar dig få sluta i sin famn.

Tillbaka upp

Blott en dag, ps 249

[Vers 1]
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
Han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

[Vers 2]
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

[Vers 3]
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

Tillbaka upp

Allt till Jesus

[Intro]

[Vers 1]
Allt till Jesus vill jag lämna
allt till honom nu jag bär
Honom vill jag tro och älska
i hans sällskap vandra här

[Ref]
Jag nu lämnar allt. Ja, jag lämnar allt
Allt till Dig min dyre Jesus
Jag nu lämnar allt

[Mellan]

[Vers 2]
Allt till Dig jag överlämnar.
Gör mig, Herre, helt till din.
Värm mig med din helge Ande
så jag vet att du är min

[Vers 3 ##]
Jesus, allt jag överlämnar
giver helt mig själv åt Dig.
Fyll mig med din kraft och kärlek,
nådens regn sänd över mig.

[Ref ##]
Jag nu lämnar allt. Ja, jag lämnar allt
Allt till Dig min dyre Jesus
Jag nu lämnar allt

[Form]
Intro | V1 | Ref | Mellan | V2 |
Ref | Mellan | V3 | Ref | Ref

Tillbaka upp

Hela vägen går han med mig, sgt 252

[vers 1]
Hela vägen går han med mig,
vad kan jag väl önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet
när jag här hans ledning ser?
Himmelsk frid, gudomlig trygghet
uti honom har min själ.
Ty jag vet, vad än mig möter,
gör dock Jesus allting väl,
Ty jag vet, vad än mig möter,
gör dock Jesus allting väl

[vers 2]
Hela vägen går han med mig,
hjälper mig och är mitt stöd,
ger mig kraft i varje prövning,
mättar mig med livets bröd.
Och om hjärtat skulle törsta,
vägen kännas tung och lång.
Glädjekällor då ur klippan
springer fram som förr en gång,
Glädjekällor då ur klippan
springer fram som förr en gång.

[vers 3]
Hela vägen går han med mig.
Vilken kärlek hög och rik!
Och till sist en evig vila
ger han mig i himmelrik.
När jag där får fri, förklarad,
inför honom falla ned,
Skall med glädje jag det minnas:
Hela vägen gick han med.
Skall med glädje jag det minnas:
Hela vägen gick han med.

Tillbaka upp

Jesus han är svaret

[Refräng]
Jesus han är svaret för vår värld idag
och han har makt att göra under än idag
Jesus han är svaret för vår värld idag
och han har makt att göra under än idag

[Vers 1]
Om du bär på frågor som du ej har svaret på
missmod hotar gripa dej, och ingen hjälp du får
Minnen du vill glömma ger dej ångest i din själ
Men en sak vill jag säja: Jesus gör allt väl

[Vers 2]
Om du har bekymmer som ingen ro dej ger
himlen är så mörk och grå, och ingen sol du ser
Kanhända du ej vet det, men Guds ord är alltid sant
Och allt som han har lovat håller också han

[eng]
Jesus is the answer, for the world today,
Above Him there´s no other,
Jesus is the way

Tillbaka upp

Han har öppnat pärleporten, ps 235

[Vers 1]
Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor,
är den kärlek, nåd och sanning,
som i Jesu hjärta bor.

[Ref]
Han har öppnat pärleporten,
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.

[Vers 2]
En gång som en jagad duva,
som en sårad hjort jag var,
men ett djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har.

[Vers 3]
Under över alla under!
Allt förlät han mig en gång.
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång.

[Vers 4]
När en gång i livets morgon
till den gyllne port jag når,
då för Jesu stora kärlek
och för mig den öppen står.

Tillbaka upp

Han är min sång och min glädje, 353

[Ref]
Han är min sång och min glädje
Han är min Herre och Gud
Jesus i dina händer
jag vilar till livets slut

[Vers 1]
Jag kan minnas en tid i mörker
utan mening levde jag då,
men då hörde jag rösten av honom
som vill visa den väg vi skall gå.

[Vers 2]
Efter den yttersta dagen
i det nya Jerusalem,
då böjer jag mig inför honom
och han säger Välkommen hem.

Tillbaka upp

Det enda jag vet, sgt 521

[Intro]

[Vers 1]
Det enda som bär när allting annat vacklar
det är Guds nåd och Guds barmhärtighet
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet

[Refräng]
Det enda jag vet, det är att nåden räcker
att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker
Det enda jag har att lita till en gång
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd

[Vers 2]
Det enda som står igenom alla tider
det är Hans kors och blodets säkra grund.
Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.
det varar blott en kort och flyktig stund

[Vers 3]
Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frälsad själ, halleluja.
Och detta är nog,för all min synd blev sonad
när Jesus dog för mig på Golgata

Tillbaka upp

O store Gud, ps 11 (v1,2,6)

[Vers 1]
O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

[Kör]
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

[Vers 2]
När jag hör åskans röst och stormar brusa
o blixtens klingor springa fram i skyn
när regnets kalla friska skurar susa
och löftets båge glänser för min sky

[Vers 6 #]
När en gång alla tidens höljen falla
Och jag får skåda det jag nu får tro
Och evighetens klara klockor kalla
Min frälsta ande till dess sabbatsro

[Kör 2 #]
Då brister själen ut i lovsångsljud
Tack gode Gud! Tack gode Gud
Då brister själen ut i lovsångsljud
Tack gode Gud! Tack gode Gud

Tillbaka upp

Saliga visshet

[Intro]

[Vers 1]
Saliga visshet, Jesus är min!
Himmelens glädje fyller mitt sinn.
Född av hans Ande, ren i hans blod,
får jag förtröstan, styrka och mod.

[Refräng]
Han är min glädje, Han är min sång,
honom jag prisar livsdagen lång.
Han är min glädje, Han är min sång,
honom jag prisar livsdagen lång.

[Vers 2]
Allting jag uppgav, allting jag vann!
Strålande morgon för mig upprann.
Inom mig hör jag änglar ge bud,
tala om nåd och kärlek från Gud.

[Vers 3]
Saliga visshet, ljuvliga ro!
Nu jag hos Jesus vilar i tro,
väntar vad intet öga har sett,
väntar vad Herren själv har berett.

Tillbaka upp

En liten stund med Jesus (gospel arr)

[Intro]

[vers 1]
En liten stund med Jesus,
o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig
en liten stund med Jesus
och allt förändrar sig (Oh) (Oh) (Oh) (Oh)
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)

[vers 2]
En liten stund med Jesus
och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter
från jordens små bestyr
till (Oh) livets verkligheter,
de ting som ej förgås (Oh, Oh)
när himlarna och jorden
av sin förvandling nås. (Oh, Oh, Oh, Oh) (Oh, Oh, Oh, Oh)

[vers 3]
En liten stund med Jesus,
vad kraft den har med sig,
vad lust den ger att vandra
på Herrens viljas stig,
vad mod den ger att leva
och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan
av vilan i hans famn.
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)

[vers 4]
Så giv mig käre Herre,
ja, giv mig ofta då
en liten stund med Jesus
i hemmets tysta vrå
Mitt hjärtas djupa längtan
är denna enda blott
en evighet med Jesus
och allt, ja allt är gott

Tillbaka upp

Livet vann, dess namn är Jesus Halleluja, ps 153

[Vers 1]
Livet vann, dess namn är Jesus
Halleluja!
han var död, men se han lever,
Halleluja!
Dödens portar öppnar han
Halleluja!
Nyckeln ligger i hans hand
Halleluja!

[Vers 2]
Vad är murar, vad är gravar?
Halleluja!
HAN är med oss alla dagar!
Halleluja!
En är HERREN, en är tron
Halleluja
Ett är brödet på hans bord
Halleluja!

[Vers 3]
Brödet bryts och vinet delas
Halleluja!
för att världen ska få leva
Halleluja!
Öppnade är Guds förråd
Halleluja!
Källan flödar som var dold
Halleluja!

[Vers 4]
Jesus dog, då dog vi alla
Halleluja!
till att utge oss för andra
Halleluja!
Jesus uppstod. Också vi
Halleluja!
uppstod då till evigt liv!
Halleluja!

Tillbaka upp

o store gud

Tillbaka upp