Hem

Charlotte Rort 2019-02-04

Sök

Sånger

1) Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677
2) Bara i Dig
3) En liten stund med Jesus (gospel arr)
4) Fäst dina ögon på Jesus
5) Blott en dag

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677

[Intro]

[Vers 1]
Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen den rena kärleken
Här nere till vårt öra så många missljud når,
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår

[Vers 2]
När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud,
i hjärtats inre formas de rena lovsångsljud
När Gud slår an ackordet i himmel och på jord,
då blir av hela mänskan en lovsång utan ord
Då blir av hela mänskan en lovsång utan ord

[Vers 3]
Men för att därtill komma man måste bliva tom.
Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom
När Herren där vill tala man måste vara still,
att Han med instrumentet får göra som Han vill
Att Han med instrumentet får göra som Han vill

[Vers 4]
När egenviljan brutits, dess röst har tystnat här,
jag uti Jesu händer kan bli vad Han begär
Ty det är hemligheten, att Gud ifrån sin tron
blott ur ett ödmjukt hjärtakan bringa fram en ton
Blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton

Bara i Dig

[Vers]
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud

[Ref]
Från Honom kommer mitt hopp
Bara Han är min klippa,
min frälsning och min borg
Jag skall inte vackla

En liten stund med Jesus (gospel arr)

[Intro]

[vers 1]
En liten stund med Jesus,
o, vad den jämnar allt
och ger åt hela livet
en ny och ljus gestalt
När jag är trött av vägen
och allt som möter mig
en liten stund med Jesus
och allt förändrar sig (Oh) (Oh) (Oh) (Oh)
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)

[vers 2]
En liten stund med Jesus
och hjärtats oro flyr,
och blicken vändes åter
från jordens små bestyr
till (Oh) livets verkligheter,
de ting som ej förgås (Oh, Oh)
när himlarna och jorden
av sin förvandling nås. (Oh, Oh, Oh, Oh) (Oh, Oh, Oh, Oh)

[vers 3]
En liten stund med Jesus,
vad kraft den har med sig,
vad lust den ger att vandra
på Herrens viljas stig,
vad mod den ger att leva
och lida för hans namn,
en ljuvlig försmak redan
av vilan i hans famn.
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)
(Oh) (Oh) (Oh) (Oh)

[vers 4]
Så giv mig käre Herre,
ja, giv mig ofta då
en liten stund med Jesus
i hemmets tysta vrå
Mitt hjärtas djupa längtan
är denna enda blott
en evighet med Jesus
och allt, ja allt är gott

Fäst dina ögon på Jesus


Fäst dina ögon på Jesus
se in i verkligheten själv

[1]
Alla ting runt omkring smälter bort som snö
i ljuset av Hans ära och makt

[2]
Se upp till Hans kors och du ser Hans triumf
i den död som blev livet för dig

Blott en dag

[Vers 1]
Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
Han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

[Vers 2]
Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

[Vers 3]
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.