Hem

Pk Samuel 2020-04-09

Sök

Sånger

1) Korset där Jesus gav sitt liv, sgt 450
2) Sjung Till Jesus
3) Än en gång
4) Jesus har gjort allt
5) O prisa högt
6) Ty så älskar Gud vår värld
7) På en avlägsen höjd

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Korset där Jesus gav sitt liv, sgt 450

[Vers 1]
Han böjde sig ner i ödmjukhet
och blev allas tjänare då
Han tänkte aldrig på sig själv
när han skulle dödstraffet få
Kärleken kände ingen gräns
när lidandets väg han fick gå

[Refräng]
Korset där Jesus gav sitt liv
det är min glädje och min ära
Korset kärlekens sköna symbol
det är för alltid sången i mitt liv

[Vers 2]
Korset restes för en värld
förlorad i mörker och nöd
Gudasonen offret blev
och vi finner liv i hans död
Jag ville gråta av tacksamhet
det var mina synder han bar

Sjung Till Jesus

[Vers 1]
Kom och se detta mysterium,
Skapelsens Herre hängd på ett kors
Kungars kung offrar sitt dyra blod
Tyngd utav ångest, smärta och kval

[Refräng 1]
Sjung till Jesus, han tog vår skam
Tog all vår synd på sig. Han har befriat oss
Sjung till Jesus, ära Hans namn
sjung om Hans trofasthet. Han gav sitt
liv och dog för oss

[Vers 2]
Kom du svage, här får du vila ut
Kom du som sörjer, han ger dig tröst
Kristus dog uppstod till himmelen
Ger av sin nåd, ger av sitt liv

[Refräng 2]
Sjung till Jesus, konungars kung
Nu och för evigt, Han som är himlens konung
Sjung till Jesus, vi är hans barn
Nu och för evigt, sjung om den kärlek Gud oss ger

[Refräng 1]
Sjung till Jesus, Han tog vår skam
Tog all vår synd på sig, Han har befriat oss
Sjung till Jesus ära Hans namn
Sjung om Hans trofasthet, Han gav sitt
liv och dog för oss

[Outro]

Än en gång


Jesus Krist, jag tänker på de offer när
Du dog för mig, och utgav dig själv.
Livet som du gav mig är helt ofattbart
åter jag vidrörs av dig, åter jag vidrörs av dig,
Än en gång så ser jag till det kors där du dog
Jag ödmjukas av nåden, Ja förkrossad jag står
Än en gång jag tackar dig, än en gång jag ger dig mitt liv.
Ser dig nu som upphöjd över allt du är
Konungars konung, Jag böjer mig ner
Inför dig, Förundrad över frälsningen
Ger jag min hyllning till dig, Jag ger min hyllning till dig.

Jesus har gjort allt

[Verse 1]
Jag har hört min Herres röst
I dig själv är du svag
Bed och vaka i din nöd
Finn dig själv i livets bröd

[Chorus]
Jesus har gjort allt
Priset är betalt
Han lossat mig från syndens band
Han gjort mig vit som snö

[Verse 2]
För endast utav nåd
har jag frälsningen till skänks
Jag blev tvättad i det blod
som flöt fram på korsets stam

[Verse 3]
När till slut jag himlen når
Kristus torkar varje tår
Hela evigheten lång
vill jag tacka med min sång

[Bridge]
Prisa han som tog vår skuld
och gav oss liv på nytt igen
Prisa han som tog vår skuld
och gav oss liv på nytt igen

O prisa högt

[Vers 1]
Till Golgata min tanke går,
Där Jesus led och för mig dog
Jag ser Hans händer, ser Hans sår
Min Frälsare där på ett kors

[Vers 2]
Hans bundna kropp i tårar dränkt
De Honom la i Josefs grav
Förseglad med en väldig sten
Messias lagd i ensamhet

[Refräng]
O prisa högt Herrens namn vår Gud
O prisa Gud i evighet
Med ändlös sång vill vi ära Dig
Vår Herre och vår Gud

[Vers 3]
På tredje dan'i gryningen,
Himmelens Son uppstod igen
Du död var har du nu din udd
Hör änglar ropa Krist vår Kung

[Vers 4]
Han kommer åter klädd i vitt
För solens strålar natten flytt
Tillsammans med de heliga
Jag Jesu ansikte skall se

Ty så älskar Gud vår värld

[Verse 1]
Jag håller fast vid Hans kors
Jag håller fast vid Gud mitt hopp
Han är den som räddat mig
Han är den som frikänt mig

[Chorus]
Ty så älskar Gud vår värld
Att Han gav sin ende son
Så att den som tror
Inte ska förgås, utan leva i evighet

[Verse 2]
Jag väntar här på Herrens ord
Jag väntar här på Herren som
Med sin nåd har gett mig liv
Med sin nåd har köpt mig fri

[Instrumental]

[Bridge]
Åh, det dyra blod, Som har satt mig fri
Ger all ära till Jesu namn
Allt jag lägger ner, Och till Kristus ger
I Jesus är jag frälst
Åh, det dyra blod, Som har satt mig fri
Ger all ära till Jesu namn
Allt jag lägger ner, Och till Kristus ger
I Jesus är jag frälst

På en avlägsen höjd

[Vers 1]
På en avlägsen höjd stod ett grovt dystert kors.
Symbolen för smärta och skam
O jag älskar det kors där vår Herre för oss.
Blev till döden en smärtornas man.

[Ref]
Jag vill älska det urgamla kors
I dess kraft skall jag segrande gå
jag omfamnar det heliga kors
Till jag segrarens krona skall få

[Vers 2]
Detta urgamla kors som ej världen förstått.
Förunderligt drar mig till sig.
Ty Guds heliga lamm som till Golgata gått.
Det i kärlek har burit för mig.

[Vers 3]
I det urgamla kors av Guds blod färgat rött.
En underbar skönhet jag ser.
Ty det är på det korset Han lidit och dött.
Han som frälsningens nåd åt mig ger.

[Vers 4]
För det urgamla kors vill jag trogen och glad.
Fördra både hån och förakt.
Tills Han kallar mig hem till den himmelska stad.
För att dela Hans ära och makt.