Hem

Sundstabyn 11.00 2019-02-10

Sök

Sånger

1) De komma från öst och väst, ps 323
2) Det är saligt på Jesus få tro, ps 263
3) Konungars konung, och Herrarnas Herre
4) Din trofasta kärlek
5) You raise me up
6) Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677
7) Jesus, kom var mitt centrum
8) Att lära känna dig
9) Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


De komma från öst och väst, ps 323

[Intro]

[Vers 1]
De kommer från öst och väst,
de kommer från syd och nord,
att sitta till bords
med Jesus en gång
och höra hans välkomstord,
att honom förklarad se
och skåda hans härlighet,
taga del i sång och spel
en salig evighet.

[Vers 2]
De kommer från stormigt hav,
de kommer från törnestig,
de kommer från berg,
de kommer från dal,
de kommer, o Gud, till dig,
att klädas i bröllopsskrud
och möta sin brudgum skön,
Kristus som på korsets stam
dem vann som segerlön.

[Vers 3]
Där samlas en skara stor,
som räddats från jordens tvång,
ej mer någon synd,
ej mer någon död,
ej mer någon natt så lång.
Det gamla förgånget är,
se, allting har blivit nytt!
Evigt jubel råda skall,
ty sorg och suckan flytt.

[Vers 4]
Se, himmelens pärleport
är öppen för var och en,
se, plats är beredd
därhemma för dig
och Jesus dig kallar än.
De kära som gått förut,
de väntar oss dagen lång.
Änglarna på harpor slår
och sjunger välkomstsång.

Det är saligt på Jesus få tro, ps 263

[Intro]

[Vers 1]
Det är saligt på Jesus få tro
och att vara Guds barn blott av nåd
Det blir härligt hos Jesus få bo
och där prisa hans trofasta råd

[Ref]
Gud ske lov, Gud ske tack
att hans salighet även är min
Gud ske lov, Gud ske tack
att hans salighet även är min

[Mellan]

[Vers 2]
Det är saligt att samlas i tro
omkring ordet till bön och till sång
O hur härligt det blir vid Guds tron
att få stå bland de frälsta en gång

[Vers 3]
Det är saligt att tro fast vi än
ej fått skåda vår frälsare kär
men en dag skall han komma igen
vi får se honom såsom han är

Konungars konung, och Herrarnas Herre

[Ref]
Konungars konung, och Herrarnas Herre
Du ska få leva, leva i mig
Jag öppnar mitt hjärta och ger det till Herren
Makten och äran den tillhör dig

Din trofasta kärlek


Din trofasta kärlek
Aldrig oss lämnar
Din barmhärtighet
Den kan aldrig ta slut
Den är ny varje morgon
Ny varje morgon
Stor är din trofasthet min Gud
Stor är din trofasthet

You raise me up

[Intro]

[Verse 1]
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

[Chorus]
You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up to more than I can be.

[Verse 2]
There is no lifeno life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder
Sometimes, I think I glimpse eternity.

[Instrumental]

[Chorus]
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.

Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677

[Intro]

[Vers 1]
Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen den rena kärleken
Här nere till vårt öra så många missljud når,
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår

[Vers 2]
När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud,
i hjärtats inre formas de rena lovsångsljud
När Gud slår an ackordet i himmel och på jord,
då blir av hela mänskan en lovsång utan ord
Då blir av hela mänskan en lovsång utan ord

[Vers 3]
Men för att därtill komma man måste bliva tom.
Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom
När Herren där vill tala man måste vara still,
att Han med instrumentet får göra som Han vill
Att Han med instrumentet får göra som Han vill

[Vers 4]
När egenviljan brutits, dess röst har tystnat här,
jag uti Jesu händer kan bli vad Han begär
Ty det är hemligheten, att Gud ifrån sin tron
blott ur ett ödmjukt hjärtakan bringa fram en ton
Blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton

Jesus, kom var mitt centrum

[Vers]
Jesus, kom var mitt centrum
var mitt ljus, var min kraft, Jesus
Jesus, kom var mitt centrum
var mitt hopp, var min sång, Jesus

[Refräng]
Kom tänd Din eld inom mig
Sträck mina segel i Din vind
Du som är grunden för mitt liv
Jesus, Jesus

Att lära känna dig


Att lära känna dig är min längtan
att lära känna dig,
att komma nära nära ditt hjärta
se vem du verkligen är
Du är min Far och jag är ditt barn
jag vet att du älskar mig
Va i din närhet, höra dig tala
det är det enda för mig

Jag älskar Dig Jesus (ps 646, sgt 355)

[Intro]

[Vers 1]
Jag älskar Dig Jesus
Jag vet Du är min
och trots vad jag är i mig själv
är jag Din.
Du frälst mig från dö den
och hjälper ännu
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 2]
Av evighet, Jesus
Du älskat mig först,
och se av all kärlek,
Din kärlek är störst
Till döden på korset
den sträcker sig
och ingen, nej ingen
har älskat som Du

[Vers 3]
Och sist i det hem
Du av nåd mig berett,
vars härlighet än
intet öga har sett
Skall lovsången ljuda
långt bättre än nu
att ingen, nej ingen
har älskat som Du