Hem

Tången 2019-04-07

Sök

Sånger

1) Med jubelsång hälsar vi dig välkommen
2) Det finns kraft, sgt 506
3) Namnet Jesus, sköna namnet Jesus
4) Vem är som du
5) Kom du Helige (Låt oss få känna)
6) Det finns djup i Herrens godhet, 285 (mellanspel)
7) Tusen skäl / Lova Herren min själ
8) Allt till Jesus (Det är bara i Din vilja som min frihet är)
9) Så helt förlåter Gud

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Med jubelsång hälsar vi dig välkommen

[Refräng]
med jubelsång hälsar vi Dig välkommen
Kungars kung vi hyllar Dig
med jubelsång hälsar vi Dig välkommen
Kungars kung vi hyllar Dig

[Vers]
Jesus all ära är Du värd
Du är vår Herre Jesus
Jesus all ära är Du värd
Du är vår Herre vår Konung

[Ref ##]
med jubelsång hälsar vi Dig välkommen
Kungars kung vi hyllar Dig
med jubelsång hälsar vi Dig välkommen
Kungars kung vi hyllar Dig

Det finns kraft, sgt 506

[Refräng]
Det finns kraft, kraft mäktig underbar
uti Guds Lammets blod
Det finns kraft, kraft mäktig underbar
uti Lammets dyrbara blod

[Vers 1]
Vill du från syndernas börda bli fri
I blodet finns kraft, frälsande kraft
Vill över synden du segrare bli
I blodet finns underbar kraft

[Vers 2]
Vill du bli fri ifrån syndens begär
I blodet finns kraft, frälsande kraft
Kom till den flod som kan rena dig här
I blodet finns underbar kraft

[Vers 3]
Vill du bli vit såsom snö i hans blod
I blodet finns kraft, frälsande kraft
Synden försvinner i livskällans flod
I blodet finns underbar kraft

[Vers 4]
Vill du åt Jesus hans ärende gå
I blodet finns kraft, frälsande kraft
Vill du bland jublande skaror där stå
I blodet finns underbar kraft

Namnet Jesus, sköna namnet Jesus

[Ref]
Namnet Jesus sköna
Namnet Jesus
I det namnet Jesus
har jag liv i dag

[Vers 1]
Jag ska alltid prisa namnet Jesus
I det namnet finns befrielse från synd
Alla andra namn ska blekna
men Hans namn ska alltid leva
och det strålar klart av härlighet och ljus
det är sången i min Faders hus

[Vers 2]
Snart ska porten öppnas till Guds himmel
jag är hemma och jag ser Hans ansikte
Det var Han som bar det namnet
och Han gav det namnet skönhet
när han vandrade bland oss i ödmjukhet
och på Golgata vi såg Hans härlighet

Vem är som du

[A]
Vem är som du
Ingen är lik dig, Gud
Ingen i himmelen eller på jorden
Jag älskar dig
Jesus, jag älskar dig
Du är den ende som står fast
Du är min klippa, min frälsare

[B]
Din nåd är var morgon ny
Din trofasthet står fast
Din barmhärtighet omsluter mig
Din nåd är var morgon ny
Din trofasthet står fast
Din barmhärtighet omsluter mig

Kom du Helige (Låt oss få känna)

[Vers]
Låt oss få känna,
Ditt rikes underbara doft här och nu
Låt oss få höra,
Din ljuva stämma inom oss, här och nu

[Refräng]
Kom du Helige,
Helig Ande kom
Kom du Helige, ja kom
Helig Ande kom

Det finns djup i Herrens godhet, 285 (mellanspel)

[Vers 1]
Det finns djup i Herrens godhet
och dess gränser ingen ser
det finns värme i hans domslut
mer än någon frihet ger

[Refräng]
Det finns underbar förlossning i det
blod som göts en gång.
Det finns glädje bortom graven
och en framtid full av sång

[Mellan]

[Vers 2]
Det finns nåd för nya världar
mycket större än den här
nya skapelser och tider
nåd för allt som blir och är

[Vers 3]
Gud, för uppbrott och förvandling
lär oss glömma bort vårt jag
Driv oss ut att bygga broar
till en okänd morgondag

Tusen skäl / Lova Herren min själ

[Vers 1]
Vid dagens början när solen stiger
ger jag min sång till dig min Gud
Vad än som mig sker och vad än som ligger framför
låt sången ljuda stark vid dagens slut

[Refräng]
Lova Herren min själ O min själ tillbe den Helige
Sjung som aldrig förut O min själ
jag tillber den Helige

[Vers 2]
Så rik på nåd och så sen till vrede
så mild och god är du Gud mot mig
Om all din kärlek vill jag sjunga evigt
du ger mig tusen skäl att prisa dig

[Stick]
Prisa Gud i tusen år och evigheten lång

[till v3]
lång

[Vers 3]
Och på den dag då min kraft flyr undan
när slutet nalkas för mig en gång
Så stiger mitt lov och min själ ska sjunga
i tusen år och evigheten lång

Allt till Jesus (Det är bara i Din vilja som min frihet är)

[Vers]
Jesus, allt till Jesus
allt jag är och har och längtar att få bli
Allt jag har av drömmar allt jag vill
jag överlämnar nu och lägger i Din hand

[Refräng]
Det är bara i Din vilja som min frihet är
Det är bara i Din vilja som min frihet är
Jesus, allt till Jesus
allt jag är och har och längtar att få bli

Så helt förlåter Gud

[Vers 1]
Från Frälsaren på korsets stam
ljus faller på min dräkt
Då träder syndens fläckar fram
jag blir med rövarn släkt
Men han som var mot rövarn god
han tvår mig snövit i sitt blod
Så helt förlåter Gud
så helt förlåter Gud

[Vers 2]
Min synd låg mellan mig och Gud
så hög som bergets kam
och hindrade mitt böneljud
att nå till Herren fram
Då kastar Gud bakom sin rygg
all synden min, nu är jag trygg
Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud

[Vers 3]
I havets djup min synd blev sänkt
o evangelium
Det är som hade Herren tänkt
Jag vill se ut ett rum
där synd kan stängas in så väl
att aldrig mer den når din själ
Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud

[Vers 4]
Som molnen flyr för solens sken
och ej en sky blir kvar
och himlen strålar klar och ren
där nyss blott töcken var
så plånar Gud all synden ut
och gör på alla sorger slut
Så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud