Hem

Årjäng 2019-04-14

Sök

Sånger

1) Tusen skäl / Lova Herren min själ
2) Se, vi går upp till Jerusalem, ps 135
3) O det dyra Jesu blod

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Tusen skäl / Lova Herren min själ

[Vers 1]
Vid dagens början när solen stiger
ger jag min sång till dig min Gud
Vad än som mig sker och vad än som ligger framför
låt sången ljuda stark vid dagens slut

[Refräng]
Lova Herren min själ O min själ tillbe den Helige
Sjung som aldrig förut O min själ
jag tillber den Helige

[Vers 2]
Så rik på nåd och så sen till vrede
så mild och god är du Gud mot mig
Om all din kärlek vill jag sjunga evigt
du ger mig tusen skäl att prisa dig

[Stick]
Prisa Gud i tusen år och evigheten lång

[till v3]
lång

[Vers 3]
Och på den dag då min kraft flyr undan
när slutet nalkas för mig en gång
Så stiger mitt lov och min själ ska sjunga
i tusen år och evigheten lång

Se, vi går upp till Jerusalem, ps 135

[1]
Se, vi går upp till Jerusalem
i heliga fastetider,
att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
i syndares ställe lider.

[2]
Se, vi går upp till Jerusalem.
Vem går att med Herren vaka
och, såsom vår himmelske Fader vill,
den smärtfyllda kalken smaka?

[3]
Se, vi går upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till Lammet som offras för världens skuld,
för dina synder och mina.

[4]
Se, vi går upp till Jerusalem,
till staden den evigt klara.
Oss Frälsaren sagt, att där han är,
där skall vi med honom vara.

O det dyra Jesu blod

[Vers 1]
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod
O det dyra Jesu blod

[Vers 2]
O den kärlek som du gav
O den kärlek som du gav
O den kärlek som du gav
O den kärlek som du gav

[Vers 3]
O det livet jag nu har
O det livet jag nu har
O det livet jag nu har
O det livet jag nu har

[Vers 4]
O den framtid du mig ger
O den framtid du mig ger
O den framtid du mig ger
O den framtid du mig ger