Hem

Elca Löttorp – söndag 19.00 2022-07-24

Sök

Sånger

1) Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677
2) Allt till Jesus
3) Du är vår Far, Gud
4) Makten är i Jesu händer

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen, 677

[Intro]

[Vers 1]
Hur ljuvligt att få vara en ton från himmelen,
ifrån Guds eget väsen den rena kärleken
Här nere till vårt öra så många missljud når,
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår
Men Gud är saligheten, säll den som det förstår

[Vers 2]
När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud,
i hjärtats inre formas de rena lovsångsljud
När Gud slår an ackordet i himmel och på jord,
då blir av hela mänskan en lovsång utan ord
Då blir av hela mänskan en lovsång utan ord

[Vers 3]
Men för att därtill komma man måste bliva tom.
Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom
När Herren där vill tala man måste vara still,
att Han med instrumentet får göra som Han vill
Att Han med instrumentet får göra som Han vill

[Vers 4]
När egenviljan brutits, dess röst har tystnat här,
jag uti Jesu händer kan bli vad Han begär
Ty det är hemligheten, att Gud ifrån sin tron
blott ur ett ödmjukt hjärtakan bringa fram en ton
Blott ur ett ödmjukt hjärta kan bringa fram en ton

Tillbaka upp

Allt till Jesus

[Intro]

[Vers 1]
Allt till Jesus vill jag lämna
allt till honom nu jag bär
Honom vill jag tro och älska
i hans sällskap vandra här

[Ref]
Jag nu lämnar allt. Ja, jag lämnar allt
Allt till Dig min dyre Jesus
Jag nu lämnar allt

[Mellan]

[Vers 2]
Allt till Dig jag överlämnar.
Gör mig, Herre, helt till din.
Värm mig med din helge Ande
så jag vet att du är min

[Vers 3 ##]
Jesus, allt jag överlämnar
giver helt mig själv åt Dig.
Fyll mig med din kraft och kärlek,
nådens regn sänd över mig.

[Ref ##]
Jag nu lämnar allt. Ja, jag lämnar allt
Allt till Dig min dyre Jesus
Jag nu lämnar allt

[Form]
Intro | V1 | Ref | Mellan | V2 |
Ref | Mellan | V3 | Ref | Ref

Tillbaka upp

Du är vår Far, Gud

[Vers]
Du är vår Far Gud och vi älskar Dig,
vi lyfter upp Ditt namn på jorden.
Låt Ditt rike nu bli synligt i vår lovsång,
Dina mäktiga ord ibland oss bo.

[Refräng]
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som var och är och som skall komma.
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som råder i evighet.

[Refräng]
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
Som var och är och som skall komma.
Ära vare Gud, Den allsmäktige,
som råder i evighet,
som råder i evighet,
som råder i evighet.

Tillbaka upp

Makten är i Jesu händer

[Vers 1]
Makten är i Jesu händer,
allt är honom underlagt.
Dödens udd är bruten,
ondskans makt är krossad,
han har vunnit seger, han har makt.

[Refräng]
Jesus har makt, han har all makt,
han vunnit seger på Golgata
Jesus har makt, han har all makt,
han vunnit seger på Golgata

[Vers 2]
Frukta ej du Guds församling
Herrens Ande bor i dig.
Helig eld skall brinna,
du skall övervinna,
dödens portar hindrar inte dig.

Tillbaka upp