Hem

Pingstkykran Lindesberg 2022-05-08

Sök

Sånger

1) Lov ära och pris, sgt 10
2) Kom prisa Herrens namn och sjung
3) All ära
4) Frälsare tag min hand, psalm 278
5) Som en hjort
6) Låt vart ord från min mun, psalm 19
7) Mitt hjärtas lovsång
8) Fäst dina ögon på Jesus
9) Ära halleluja, värdig värdigt är Guds Lamm, sgt 339

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Lov ära och pris, sgt 10

[Vers 1]
Lov ära och pris, Dig vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än

[Refräng]
Halleluja Din är äran
Halleluja amen
Halleluja Din är äran
Halleluja amen

[Vers 2]
Lov ära och pris
dig, Guds heliga Lamm,
som bar våra synder på korsträdets stam!

[Vers 3]
Lov ära och pris
dig, vår hjälpare god
som vittnar om Jesu försonande blod!

[Vers 4]
Ja, väck oss igen,
med din kärlek oss tänd,
så att var och en av oss
till någon blir sänd.
Halleluja, din är äran,
halleluja, amen!
Halleluja, din är äran,
gör oss vakna igen!

Tillbaka upp

Kom prisa Herrens namn och sjung


Kom prisa Herrens namn och sjung
Guds lov till vår uppståndne Kung
Det namn du bär Det högsta är
All lovsång är du värd
Det namn du bär Det högsta är
All lovsång är du värd

Tillbaka upp

All ära

[Intro]

[Vers 1]
Jesus namnet över alla namn
Jesus skuld och skam du övervann
Död blir liv uti din hand, alltid vill jag tillbe dig

[Vers 2]
Jesus ingen annan är som Du
Jesus andens frihet i mig nu
Du som löser syndens band alltid vill jag tillbe dig

[Ref]
All ära all ära
ger jag dig jag tillber dig min kung
All ära all ära
Du den högste ta emot min sång

[Vers 3]
Jesus du som kallar mig vid namn
Jesus Du står här och öppen famn
Tar emot mig som jag är, alltid vill jag tillbe dig

[Stick]
Hjärtat ljuder tack min Jesus
Du har gjort mig fri
Sången stiger till dig Jesus
Du har gett mig liv

Tillbaka upp

Frälsare tag min hand, psalm 278

[1]
Frälsare tag min hand, fostra mig så
att jag i dina spår alltid må gå
Herre för varje dag
mig till ditt hjärta drag
att i din sanning jag fast måtte stå

[2]
Klippan som brast för mig, vatten mig ger
manna för varje dag än faller ner
Jesus mig håller kär
omsorg om mig han bär
Ja uti allting här kärlek han ger

[3]
Jesus i dina spår följa jag vill
Låt mig i lust och nöd höra dig till
vad kan jag önska mer
Du som behovet ser
Allt vad mig fattas ger, mera därtill

Tillbaka upp

Som en hjort

[Vers 1]
Som en hjort längtar efter vatten
jag längtar efter Dig
Som en hjort längtar efter vatten
jag längtar efter Dig

[Refräng 1]
Bara Du ger mig tröst och ro,
hos Dig min Gud vill jag alltid bo.
Som en hjort längtar efter vatten
jag längtar efter Dig

[Vers 2]
Upp till Dig går mitt hjärtas lov
Jag vill tillbe Dig, min Gud
Upp till Dig går mitt hjärtas lov
Jag vill tillbe Dig, min Gud

[Refräng 2]
Bara Du ger mig tröst och ro,
hos Dig min Gud vill jag alltid bo.
Upp till Dig går mitt hjärtas lov
Jag vill tillbe Dig, min Gud

Tillbaka upp

Låt vart ord från min mun, psalm 19

[Vers]
Låt vart ord från min mun
Och var tanke som mitt hjärta bär
Behaga Dig Gud behaga Dig Gud
Dig min Gud

[Refräng]
Min förlossare och klippa
Du är orsak till min sång
Att behaga Dig är all min längtan Gud
Varje stund och varje timma
vill jag tjäna Dig min Herre
Att behaga Dig är all min längtan Gud
Dig min Gud

Tillbaka upp

Mitt hjärtas lovsång

[Vers]
Väldig Gud evig Far,
min skapare och Herre jag
tillber Dig Du fridens Kung
Min vän mitt allt Du är
Min vän mitt allt Du är

[Refräng]
Mitt hjärtas lovsång ger jag till Dig
Mästare hör min bön
Jag längtar att få bli mer lik Dig
Mästare hör min bön

[Stick]
Kom med Din Ande Kom och berör oss
Kom med Din Ande Kom och berör oss

Tillbaka upp

Fäst dina ögon på Jesus


Fäst dina ögon på Jesus
se in i verkligheten själv

[1]
Alla ting runt omkring smälter bort som snö
i ljuset av Hans ära och makt

[2]
Se upp till Hans kors och du ser Hans triumf
i den död som blev livet för dig

Tillbaka upp

Ära halleluja, värdig värdigt är Guds Lamm, sgt 339

[Intro]

[Vers 1]
Värdig, värdig är Guds Lamm
Folk av varje släkt och stam
Bär till Honom lovsång fram
Jesus Guds son

[Refräng]
Ära halleluja, Ära halleluja
Ära halleluja, till Guds Lamm

[Vers 2]
Nya tider hör dig till
ty Du bryter dess sigill
och dem formar som du vill
Jesus, Guds Ord

[Vers 3]
Du skall göra allting nytt
när de mörka skuggor flytt
evighetens morgon grytt
Jesus, Guds ljus

[Vers 4]
Skapelsen lovsjunger dig
Äran, äran tillhör dig
Du som återlöste mig
Jesus, Guds Lamm

[Refräng #]
Ära halleluja, Ära halleluja
Ära halleluja,
till Guds Lamm
till Guds Lamm
till Guds Lamm

Tillbaka upp