Hem

17.00 Sundstabyn 2022-05-15

Sök

Sånger

1) Den blida vår är inne, ps 197 (gospel arr)
2) När Jesus dog på Golgata, sgt 643
3) O store Gud (Ps 11)
4) Ödmjukhetens konung
5) Trosbekännelsen, ps 837

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Den blida vår är inne, ps 197 (gospel arr)

[Vers 1]
Den blida vår är inne
och nytt blir jordens hopp
Ny fröjd får varje sinne
nytt liv får varje knopp
Hur livligt solen strålar
hur majestätiskt mild
för dödliga hon målar
odödlighetens bild!

[Vers 2]
Förskönad nu naturen
står klädd i högtidsdräkt
Vad ljuvlig vällukt, buren
till oss av vindens fläkt
Vad prakt, vad rikedomar
som skifta tusenfalt
Se runtomkring dig blommar
och lever, doftar allt

[Vers 3]
Ur sky, ur luft och lunder
vi fågelsången hör
Än sker Guds skaparunder
och allting nytt han gör
Då går vi som i drömmar
på strand och skogens stig
och ur vårt inre strömmar
en lovsång, Gud, till dig

[Vers 4]
Och allt som låg är fruset, i dagar vinter grå
skall löst av himmelsljuset, mot blom och mognad gå
Vi glädes åt varandra, åt sol och sommartid
att på Guds jord få vandra, och äga himlens frid

Tillbaka upp

När Jesus dog på Golgata, sgt 643

[Vers 1]
När Jesus dog på Golgata han evig seger vann
och ifrån syndens och dess makt han helt befria kan
och när jag fri från skuld och som och otro blivit här
han mig till härlighetens rike bär

[Ref]
Till himmelen jag går, dit synden aldrig når
ett härligt land där härskar evigt vår
Dess sol är Herren själv där flödar livets älv
O syskon låt oss alla mötas där

[Vers 2]
Min vandring nu mot ljuset går i Jesu helga spår
Han leder mig vid handen torkar milt var smärtans tår
är vägen svår och stening bär han mig med vädlig arm
och i hans närhet tystnar stridens larm

[Vers 3]
Mitt samfund är i himlen mitt banér är kärleken
och andens gåva, gudasänd, är panten på mitt hem
Jag reskost fått av Herren i hans helga Ords förråd
och hem ha mig ledsagar med sin nåd

Tillbaka upp

O store Gud (Ps 11)

[Vers 1]
O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

[Kör]
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

[Mellan]

[Vers 2]
När jag hör åskans röst och stormar brusa
och blixtens klingor springa fram ur skyn
när regnets kalla friska skurar susa
och löftets båge glänser för min sky

[Vers 3]
När sommarvinden susar över fälten
När blommor dofta invid källans rand
När trastar drilla i de gröna tälten
Vid furuskogens tysta, dunkla rand

[Vers 4]
När jag i Bibeln skådar alla under
Som Herren gjort sen förste Adams tid
Hur nådefull Han varit alla stunder
Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid

[Vers 5]
När tryckt av synd och skuld jag faller neder
vid Herrens fot och ber om nåd och frid
och han min själ på rätta vägen leder
och frälsar mig från all min synd och strid

[Vers 6]
När en gång alla tidens höljen falla
och jag får skåda det jag nu får tro
och evighetens klara klockor kalla
min frälsta ande till dess sabbatsro

Tillbaka upp

Ödmjukhetens konung

[Vers]
Gud hör min bön igen
Lär mig ödmjukhet
Så jag kan likna Dig
Ännu mer konkret
Guds Ande låt Ditt ljus
Få leda mig
Till ödmjukhetens väg
Ännu närmre dig

[Ref]
Gud du som älskar brutenhet
Du är de svagas värn
Du tvättar trötta fötter
Du läker våra sår
I allt vill jag likna Dig Jesus
Låt ditt hjärta forma mitt
Du som är ödmjukhetens konung
Allt jag har är ditt

Tillbaka upp

Trosbekännelsen, ps 837

[Vers 1]
Jag tror på en Gud som är helig och varm,
som ger kampglöd och identitet.
En helande Gud som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet.
som stärker till medvetenhet.
som stärker till medvetenhet.

[Vers 2]
Jag tror på en Gud som gråter med mig,
när jag gråter så allting är gråt.
En tröstande Gud som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt.
som väntar tills gråten gått åt.
som väntar tills gråten gått åt.

[Vers 3]
Jag tror på en Gud som bor inom mig
och som bor i allt utanför.
En skrattande Gud som vill skratta med mig,
som lever med mig när jag dör.
som lever med mig när jag dör.
som lever med mig när jag dör.

Tillbaka upp