Hem

Västra Fågelvik 2019-03-17

Sök

Sånger

1) Guds kärlek är som stranden, ps 289
2) Herren är min starkhet
3) Tusen skäl / Lova Herren min själ
4) Du har mitt liv i din hand
5) Det är dig som jag älskar / Jag står i din närhet
6) Låt vart ord från min mun, psalm 19
7) Bara i Dig
8) Jag vill ge dig o Herre min lovsång (med mellanspel)

Visa sångerna med text och accord
Visa sångerna med youtube klipp och mer data


Guds kärlek är som stranden, ps 289

[Vers 1]
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma,
att säga "ja" till Gud och säga "nej",
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem

[Vers 2]
Vi vill den frihet där vi är oss själva,
den frihet vi kan göra något av,
som ej är tomhet men en rymd för drömmar
en jord där träd och blommor kan slå rot.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

[Vers 3]
Och ändå är det murar oss emellan,
och genom gallren ser vi på varann.
Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar.
Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

[Vers 4]
O döm oss, Herre, frisäg oss i domen
I din förlåtelse vår frihet är.
Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar
bland alla människor, folk och raser här.
Guds kärlek är som stranden och som gräset,
är vind och vidd och ett oändligt hem.

Herren är min starkhet


Herren är min starkhet och min lovsång
Herren är min starkhet och min lovsång
Han blev mig till frälsning,
Han blev mig till frälsning,
Herren är min starkhet och min lovsång

Tusen skäl / Lova Herren min själ

[Vers 1]
Vid dagens början när solen stiger
ger jag min sång till dig min Gud
Vad än som mig sker och vad än som ligger framför
låt sången ljuda stark vid dagens slut

[Refräng]
Lova Herren min själ O min själ tillbe den Helige
Sjung som aldrig förut O min själ
jag tillber den Helige

[Vers 2]
Så rik på nåd och så sen till vrede
så mild och god är du Gud mot mig
Om all din kärlek vill jag sjunga evigt
du ger mig tusen skäl att prisa dig

[Stick]
Prisa Gud i tusen år och evigheten lång

[till v3]
lång

[Vers 3]
Och på den dag då min kraft flyr undan
när slutet nalkas för mig en gång
Så stiger mitt lov och min själ ska sjunga
i tusen år och evigheten lång

Du har mitt liv i din hand

[Vers]
Mitt liv vilar i Dina händer
och hur det än är
tar jag en dag i sänder
Jag tror, jag hoppas,
jag litar på Dig
Jag vet att Du älskar mig

[Refräng]
Vi kan inget veta
om i morgon,
men vi får lita på Ditt ord
På alla löften Du ger, att Du hör min bön
Du har mitt liv i Din hand
Ur djupen vill Du visa mig en väg,
lyfta mig upp, och föra mig fram
Och jag får gå på den bro som bär från tvivel till tro
Du har mitt liv i Din hand

Det är dig som jag älskar / Jag står i din närhet

[Vers]
Jag står i din närhet Jesus du är här
Så ljuvligt så heligt bara du är Gud

[Refräng]
Det är dig som jag älskar
mer än tusen ord kan säga
mer och mer för varje dag
Gud bli mitt liv

[Slut]

Låt vart ord från min mun, psalm 19

[Vers]
Låt vart ord från min mun
Och var tanke som mitt hjärta bär
Behaga Dig Gud behaga Dig Gud
Dig min Gud

[Refräng]
Min förlossare och klippa
Du är orsak till min sång
Att behaga Dig är all min längtan Gud
Varje stund och varje timma
vill jag tjäna Dig min Herre
Att behaga Dig är all min längtan Gud
Dig min Gud

Bara i Dig

[Vers]
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud
Bara i Dig har min själ sin ro
Bara i Dig min Gud

[Ref]
Från Honom kommer mitt hopp
Bara Han är min klippa,
min frälsning och min borg
Jag skall inte vackla

Jag vill ge dig o Herre min lovsång (med mellanspel)

[Vers 1]
Jag vill ge dig o Herre min lovsång
Jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös
Jag vill tacka för allt gott Du gjort

[Refräng]
Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig
Där var ton skall en hyllning till dig bära
och i dagar av glädje och dagar av sorg
Vill jag leva var dag
till din ära

[Vers 2]
Ingen annan är värld att besjungas
endast Du, Herre äger min sång
och i himmelens gyllene salar
skall jag prisa dig evighet lång

[Vers 3]
Och om sången nån gång skulle tystna
eller störas av oro och strid
herre öppna på nytt mina ögon
så jag ser att hos dig är min frid