Där rosor aldrig dör Text & Music: Jack & Jim Elsie
Key: E, Time Signature: 4/4 ©

E A E
Vers 1   Till en stad jag är vandring
F#m7 H7 E
  synden där är utan - för
E A E C#m
  livets träd står där i blom - ning
F#m7 H7 E E7
  där som rosor aldrig dör

A E
Ref   Där skall rosor aldrig falna
F#m7 H7 E F#m H7
  ingen frostnatt dem för - stör
E A E C7
  Till en stad jag är vand - ring
F#m7 H7 E
  dit där rosor aldrig dör

Vers 2   Svårigheter här vi möta
  satans snaror här förför
  inga frestelser i staden
  där som rosor aldrig dör

Vers 3   Nära kära är hos Jesus
  skaror sjunger nu i kör
  Väntar på att jag skall komma
  dit som rosor aldrig dör