Se, vi går upp till Jerusalem, ps 135 Text: Paul Nilsson, 1898
Music: Nordisk folkmelodi
Key: Fm, Time Signature: 6/8 ©

1   Se, vi går upp till Jerusalem
  i heliga fastetider,
  att skåda hur Jesus Krist, Guds Son,
  i syndares ställe lider.

2   Se, vi går upp till Jerusalem.
  Vem går att med Herren vaka
  och, såsom vår himmelske Fader vill,
  den smärtfyllda kalken smaka?

3   Se, vi går upp till Jerusalem,
  till Frälsarens kors och pina,
  till Lammet som offras för världens skuld,
  för dina synder och mina.

4   Se, vi går upp till Jerusalem,
  till staden den evigt klara.
  Oss Frälsaren sagt, att där han är,
  där skall vi med honom vara.