O store Gud, psalm11 Text: Carl G. Boberg, 1886
Music: Svensk folkmelodi, Sanningsvittnet, 1891
Key: Bb, Time Signature: 4/4 © Public Domain

F/A Bb Cm
Vers 1   O store Gud, när jag den värld be - skådar,
Bb/F F7 Bb
  Som du har skapat med ditt allmakts - ord,
Bb Cm
  Hur där din visdom leder livets trådar,
Bb/F Bb
  Och alla väsen mättas vid ditt bord.

Bb Bb/D Eb Bb
Kör    brister sjä - len ut i lovsångs - ljud:
Cm F7 Bb
  O store Gud! O store Gud!
D Gm Eb Bb
   brister själen ut i lovsångs - ljud:
Eb6 Cm F7 Bb
  O store Gud! O sto - re Gud!

Mellan   | Gm7 | Gm/F | Gm/Eb | Gm/Eb |
Vers 2   När jag hör åskans röst och stormar brusa
  och blixtens klingor springa fram ur skyn
  när regnets kalla friska skurar susa
  och löftets båge glänser för min sky

Vers 3   När sommarvinden susar över fälten
  När blommor dofta invid källans rand
  När trastar drilla i de gröna tälten
  Vid furuskogens tysta, dunkla rand

Vers 4   När jag i bibeln skådar alla under
  Som Herren gjort sen förste Adams tid
  Hur nådefull Han varit alla stunder
  Och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid

Vers 5   När tryckt av synd och skuld jag faller neder
  vid Herrens fot och ber om nåd och frid
  och han min själ på rätta vägen leder
  och frälsar mig från all min synd och strid

Vers 6   När en gång alla tidens höljen falla
  och jag får skåda det jag nu får tro
  och evighetens klara klockor kalla
  min frälsta ande till dess sabbatsro