Jesus har gjort allt Text & Music: 
Key: G, Time Signature: 4/4 ©

G G
Vers 1   Jag hör min Herres röst:
D G
  I dig själv är du svag
G C
  Bed och vaka i din nöd
G
  Finn dig själv i livets bröd

G
Refräng   Jesus har gjort allt
D
  Priset är betalt
G G/B C
  Han lossat mig från syndens band
G D G
  Han gjort mig vit som snö

Vers 2   För endast utav nåd
  har jag frälsningen till skänks
  Jag blev tvättad i det blod
  som flöt fram från korsets stam

Vers 3   När till slut jag himlen når
  Kristus torkar varje tår
  Hela evigheten lång
  vill jag tacka med min sång

Stick   Prisa han som tog vår skuld
  och gav oss liv på nytt igen
  Prisa han som tog vår skuld
  och gav oss liv på nytt igen