Hem

Bibeln på ett år

 

Kvartbibel - överblick och samband - dag 266 (23/9)

(17 e trefaldighet)

Matt 6:19-24

Var helhjärtade för Guds rike!
19"Samla (hopa) inte skatter (förrådshus med rikedomar) för egen räkning här på jorden,
    där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl.
20Samla istället skatter (förrådshus med rikedomar) i himlen,
    där rost och mal inte förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
21Där din skatt är,
    där kommer också ditt hjärta att vara.

[Det var vanligt att man byggde förrådsbyggnader för att samla dåtidens investeringar som var konstföremål i metall - som rostar, och dyrbara kläder - som mal förstör.]

22Kroppens lampa är ögat. [Ögat är en bild på hjärtat.]
Om ditt öga är friskt (ogrumlat, fokuserat, generöst)
    så får hela din kropp ljus.

[I ett rent hjärta med rena motiv flödar Guds ljus på alla områden, se Ef 1:18. Ordet friskt kan också betyda generöst, se Jak 1:5. Det står i kontrast till ett "sjukt" öga i nästa vers. Ett friskt öga är generöst mot andra. Ordet friskt betyder också ogrumlat och fokuserat. Eftersom vers 24 talar om att det inte går att tjäna två herrar, handlar det om att helhjärtat tjäna Gud.]

23Om ditt öga däremot är sjukt (fördärvat, avundsjukt)
    blir det mörkt i hela din kropp.
Om nu ljuset inom dig är förmörkat,
    hur djupt är då inte mörkret!

[Ordet sjukt, grekiska poneros, betyder något som är mediokert och värdelöst, men har även betydelsen ondska och avundsjuka, se Matt 20:15. Den som ser "generöst" på vad andra har och har blicken fäst på Gud blir själv tillfreds och tacksam över vad han faktiskt har, medan den som är självisk och tittar "avundsjukt" på andra förbittrar sitt inre.]
24Ingen kan tjäna två herrar.
    Antingen kommer han att hata den ene
        och älska den andre
        eller hålla sig till (vara nära) den ene
    och förakta (inte prioritera) den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (förrädiska rikedomar, pengar, förmögenhet).

[Det kiastiska mönstret i vers 24 gör att versens centrum och betoning är att älska och hålla fast vid Gud. Det är grunden för att tjäna honom.]
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (kyrkoåret)