Hem

Bibeln på ett år

Gårdagens text

Kvartbibel - Bibelsällskapets plan - dag 147 (27/5)

Ef 1:15-23

Tacksägelse och bön
15Därför [på grund av de underbara sanningarna i tron som beskrivits i vers 3-14, och särskilt de två sista verserna om den helige Ande], och eftersom jag [Paulus] har hört om
er tro på Herren Jesus och
er kärlek (som är osjälviskt utgivande) till alla de heliga (Guds folk)
16upphör jag inte att tacka [Gud] för er, när jag nämner er i mina böner (en tacksägelse med glädje som väller fram inifrån). 17Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader ska ge er en ande av
vishet (insikt, gudomlig kunskap) och
uppenbarelse (att synliggöra något som varit dolt), så att ni får full kunskap om honom.
18Att era förstånds ögon ska få flöda i ljus så att ni kan se [verbformen indikerar att ögonen har öppnats i dåtid med ett nuvarande resultat att de nu kan ha en klar förståelse av]:
Vilket glädjerikt hopp han har kallat er till.
Hur rikt på härlighet (ära) hans arv är i de heliga (hans folk).
19Hur enorm (omätbar, obegränsad, överlägsen) hans styrka (makt) är i oss som tror,
    i enlighet med den verksamma (operativa) styrkan av hans (manifesterade) makt.

Att lägga sina fiender "under någons fötter" är ett kraftfullt uttryck i Mellanöstern. I Tutankhamuns grav, som upptäcktes 1922, hittades hans tron och fotpall med kungens fiender inristade. Tutankhamun var farao i Egypten under den artonde dynastin och dog 1339 f.Kr.

20Samma kraft använde han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida [Ps 110:1; Apg 2:34] i den himmelska världen. 21Högt över varje:
ärkehärskare (ledare från urgamla tider, militär term för general, den högsta ledaren)
och auktoritet (militär term för delegerad auktoritet)
och makt (makt utifrån antal, militär term för kraften av en stor armé)
och härskare (herre, som har makt över en region)

och över varje namn på allt som är namngivet
    [över varje titel som kan ges, över varje sjukdom, ja över allting som har ett namn, se Rom 8:38]
    inte bara i den här tidsåldern, utan också i den kommande.
22Gud har lagt allt under Jesu fötter och utsett (krönt) honom till att vara församlingens huvud, 23som är hans kropp, helheten som kontinuerligt uppfyller allt i alla [hela skapelsen, för i den kroppen bor fullheten av Jesus som gör allt helt, och fyller alla överallt med honom själv].
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (bibelsällskapets plan)