Hem

Bibeln på ett år

 

Planer

Stäng  

Läs Bibeln 2019!

Följ med i Anta Utmaningens Bibelläsningsplaner med Svenska Kärnbibelns expanderade översättning!

Här hittar du smidigt dagens texter på en mobilanpassad sida.BibelplanerOm sidan

Sidan Bibeln på ett år finns på adressen praisegate.com/au. För att underlätta kan man även gå in på följande domäner: Bibelplanen presenteras i samarbete med Anta Utmaningen och Praisegate som är en ideell bibel- och lovsångsdatabas på nätet.

Svenska Kärnbibeln

Svenska Kärnbibeln är en expanderad översättning. Där det behövs, används flera svenska ord för att förmedla grundtextens fulla betydelse. Målet är att en svensk läsare på 2000-talet ska tillgodogöra sig bibeln så långt det är möjligt på samma sätt som när den skrevs. Översättningen har även kartor och bilder i texten för att underlätta förståelsen. Svenska Kärnbibeln använder sig av ett system med parenteser och hakklamrar.

() - Hebreiskt/grekiskt ords fulla betydelse
[] - Tillägg av översättarna med uppgifter för att lättare tolka bibelstället

Man kan säga att innehållet i parenteserna och hakklamrarna är noter som är inlagda i texten och formaterade så att de kan läsas tillsammans med bibeltexten om man vill.

Provöversättning

Kärnbibeln är i provöversättning, det innebär att vi tacksamt tar emot förslag och idéer som kan förbättra översättningen. Hör gärna av dig till Jonas Bergsten på info@karnbibeln.se.

Alla synpunkter är värdefulla. Några frågor som du gärna får ha med dig när du läser är:
  • Var du tvungen att läsa om en mening?
  • Såg något som var konstigt?
  • Tänkte du på någon bild som skulle hjälpa att illustrera en passage?
  • Behövs det fler eller färre kommentarer i ett stycke?
  • osv.