PraiseGate International Ministries
 

Vi lever på lånad tid, Jesus kommer snart


Många människor tror sig inget kunna veta om tidpunkten för Herrens återkomst, därför att Jesus sade att hans återkomst blir som en tjuv om natten (Matt 24:42-44). Men Paulus gör det klart i 1 Thessalonikerbrevet 5:1-6 att Jesu uttalande inte berör oss troende "Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv..."

Han fortsätter sen att förklara varför: "Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra." Paulus syftar, förstås, till ljuset av den Helige Ande som bor i alla sant troende och som kan upplysa oss genom våra studier av Skriften att veta tiden för Herrens återkomst (1 Joh 2:27).


Guds Attityd

Faktum är att Guds karaktär förpliktigar Honom att varna världen om sin sons förestående återkomst. Anledningen är att Jesus kommer i stor vrede, "Han dömer och strider" (Upp 19:11), och Gud uttömmer aldrig sin vrede utan förvarning.

Gud vill inte att någon ska förgås, utan att alla omvänder sig (2 Pet 3:9). Det är därför Gud alltid först varnar innan Han utgjuter sin vrede. Han varnade världen genom Noa under 120 år. Han varnade Sodom och Gomorra genom Abraham. Han sände Jona att varna den hedniska staden Nineve, och Han sände Nahum till samma stad 150 år senare.

Likaså varnar Gud världen idag om att hans son snart kommer tillbaka. Han kallar världen till omvändelse. Budskapet för denna tid till de icke troende kan summeras genom dessa ord: "Fly från vreden som kommer genom att fly in i Jesu kärleksfulla armar." Jesus kom första gången som ett uttryck för Guds kärlek; Han kom för att dö för mänsklighetens synder. Men när Han kommer igen, så kommer Han i vedergällning för att ösa ut Guds vrede över dem som avfärdat Guds kärlek och nåd.

Jesu snara återkomst bär också ett budskap för de troende. Ljumma kristna och kristna som lever i köttet är kallade att överlämna sina liv till helighet: "Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks". (Rom 13:12-14)

Guds Varningsmetoder

Gud uppmärksammar de troende på sin sons snara återkomst genom vad som kallas "tidens tecken". Dessa är profetior gällande världshändelser som vi är tillsagda att uppmärksamma, profetior som identifierar tiden för Herrens återkomst.

Bibeln är full av dessa tecken. Det finns ca 500 profetior i gamla testamentet som relaterar till Messias andra tillkomst. I nya testamentet, berör en av 25 versar, Jesu återkomst.

Faktum är att det finns så många tecken så det är svårt att få grepp om dem. Det bästa sättet jag funnit är att sätta dem i kategorier.

1) Naturens Tecken - Vi är tillsagda att uppmärksamma jordbävningar, svält, farsot, och tecken i skyn, (se Matt 24:7 och Luk 21:11).

Detta är den minst respekterade kategorin av tecken utav flera anledningar. Ett exempel är hur många rycker på axlarna åt "Det har alltid funnits naturkatastrofer, det är ju inget nytt" Notera att Jesus säger att dessa tecken är som "födslovåndor" (Matteus 24:8) - d.v.s, de kommer att öka i frekvens och intensitet allt eftersom tiden drar närmare hans återkomst. Med andra ord, det kommer att bli fler intensiva jordbävningar och mer frekventa sådana. Det är exakt vad som händer idag.

En annan anledning att dessa tecken ges så lite respekt beror på att de flesta kristna är så rationella att de inte riktigt tror på det övernaturliga, och att de därför har svårt att tro på att Gud talar till världen genom naturens tecken. Ändå undervisar bibeln om denna princip från början till slut.
Gud gick till rätta med världens synd genom syndafloden i Noas dagar (1 Mosebok 6). Han kallade landet Juda att ångra sig genom en fruktansvärd invasion av gräshoppor (Joel 1). På liknande sätt, kallade Han Israel till ånger genom att sända torka, stormar, mögel (KJV, övers.anm.), gräshoppor, torka och pest (Amos 4:6-10). Profeten Haggai pekade på torka som bevis på att Gud kallade sitt folk att sätta sina prioriteringar rätt (Haggai 1:10-11).

Nya testamentet börjar med ett speciellt ljus på himlen som ett tecken för Messias födelse (Matt. 2:2). Den dagen Jesus blev korsfäst, var det mörkt under tre timmar och en jordbävning (Matt. 27:45-51). Och när Jesus kommer tillbaka, kommer jorden att vara med om den största jordbävningen hittills genom historien, när varje berg jämnas, varje dal upphöjas, och varje ö flyttas (Upp. 16:17-21).

Gud har alltså talat genom naturens tecken, och Han fortsätter än idag. Det är bäst att vi är uppmärksamma på dem.

2) Tecknen i Samhället - Jesus sa att laglöshet och omoral kommer att öka i samhället allt eftersom tiden för hans återkomst närmar sig. Faktum är, Han sa att det skulle bli lika ont som i Noas dagar (Matt. 24:12,37-39).

Paulus målar upp en avskräckande bild av samhället i den sista tiden i 2 Timoteusbrevet 3:1-5. Han säger att det kommer att karaktäriseras av tre kärlekar - kärleken till sitt ego (Humanism), kärleken till pengar (Materialism), och kärleken till njutning (Hedonism). Han pekar sen ut att lönen för denna värdsliga livsstil blir vad filosofer kallar Nihilism - d.v.s, ett samhälle som vältrar sig i förtvivlan. Människans sinne kommer att bli fördärvat (Rom 1:28), och människor kommer att kalla ont för gott och gott för ont (Jesaja 5:20).

Idag ser vi dessa profetior uppfyllas framför våra ögon när vårt samhälle tar avstånd ifrån sitt kristna ursprung och sjunker ned i en avgrund av laglöshet, omoral och förtvivlan. Ännu värre är att vi exporterar vår nihilism runt hela världen genom vår omoral och våldsamma filmer och TV-program.

3) De Andliga Tecknen - Det finns både positiva och negativa andliga tecken som vi bör vara uppmärksamma på. De negativa inkluderar framträdandet av falska kristus och deras sekter (Matt. 24:5,11,24), avfallet av den bekännande kyrkan (2 Tess. 2:3), ett utbrott av satanism (1 Tim 4:1), och förföljelsen av de kristna (Matt. 24:9).

Dessa negativa andliga tecken började förekomma i mitten av 1800-talet när kristna sekter började bildas. Först kom Mormonerna, sen Jehovas Vittnen, och sedan en stor variation av andliga grupper såsom "Church of Christ Scientists" och "Unity Church".

Avfallet från de traditionella kristna samfunden började under 1920-talet när "Tyska skolan av högre kritik" invaderade amerikanska seminarier och undergrävde skriftens auktoritet, med budskapet att bibeln är människans sökande efter Gud hellre än Guds uppenbarelse till människan.
Under 1960-talet exploderade satanismen på den amerikanska scenen och har sedan dess exporterats världen över via amerikanska filmer, böcker och TV-program. Att röra sig i det ockulta har blivit vardagsmat i form av astrologi, nummerologi, kristallsökning, transcendental meditation, och kanalisering. Hela trenden har fullkomnats i företeelsen av New Age rörelsen med sin lära att människan är Gud.

Allt eftersom samhället har sekulariserats har den sanna kristendomen alltmer kommit under attack. Judisk-kristna värderingar, en gång grunden för den västerländska civilisationen, är nu öppet hånat, och de som fortfarande håller fast vid dem blir kritiserade att vara "intoleranta fundamentalister" av media.

De positiva andliga tecknen inkluderar evangeliet proklamerat till hela världen (Matt.24:14), en mäktig utgjutelse av den Helige Ande (Joel 2:28-32), och andlig insikt att förstå profetior som har varit "förseglade" fram till den sista tiden (Dan.12:4-9).

Liksom de negativa tecknen så ser vi likaså de positiva tecknen uppfyllas i våra dagar. Genom användandet av den moderna teknologin, proklameras evangeliet över hela världen i detta århundrade, och bibeln har blivit översatt till alla huvudspråk.
Den sista tidens stora utgjutelse av den Helige Ande som profeterades av profeten Joel har också börjat. Joel kallade den "vårregn" (Joel 2:23), och han sade att det skulle ske efter att judarna återvänt till sitt land. Staten Israel blev åter-etablerat 1948. 1949 smorde Gud två tjänster som skulle komma att ha en världsvid påverkan - Billy Graham och Oral Roberts tjänst. Sedan, under 60-talet, kom den karismatiska rörelsen som drev på en förnyelse i tillbedjan och betonade det kontinuerliga värdet av Andens gåvor.

Den ökande förståelsen av de bibliska profetiorna började under 1970-talet med publiceringen av Hal Lindsey's bok, The Late Great Planet Earth. Den verkade öppna upp för uppskattad förståelse av många profetior som varit "förseglade" intill den sista tiden (Daniel 12:4,9). Slående nog, blev det den mest sålda boken i världen - förutom bibeln - under de följande tio åren!

4) De Teknologiska Tecknen - I Daniels bok står det att det kommer att bli en explosion av kunskap den sista tiden och att människor kommer att förflytta sig snabbt (Daniel 12:4). Det finns många bibelprofetior som inte kan förstås isär från den moderna teknologin. Till exempel, hur kan hela världen se två döda kroppar ligga på Jerusalems gator (Upp.11:8-9)? Nutidens satellit-TV teknologi gör det möjligt. Hur kan den falske profeten bygga en bild av Antikrist som framstås som levande (Upp.13:15)? Svaret är förstås, kunskapen kring robotik. Hur kan den falske profeten kräva av alla jordens människor att anta vilddjurets märke för att kunna köpa och sälja (Upp.13:16-17)? Det skulle inte vara möjligt utan datorer och laseravläsare.

Jesus sa att vedermödan kommer bli så förfärlig att allt liv på jorden skulle förgå om Han inte förkortade den tiden (Matt 24:21-22). Hur kunde allt liv på jorden vara hotat innan kärnvapen kom in i bilden? En annan trolig referens till kärnvapen finns i Lukas yttrande att man i sista tiden kommer att "förgås av skräck" för "himmelens makter skall skakas" (Lukas 21:26). Det låter verkligen som en hänsyftning till en atoms splittring.

5) De Världspolitiska Tecknen - Bibelprofetior som visar speciella mönster av världspolitiken som kommer att karakterisera den sista tidens geopolitiska karta.

Fokuset hamnar på den åter-etablerade staten Israel (Sakarias 12:2-3). Den kommer att bli belägrad av en hotande nation från "avlägsna platser i norr", nationen "Rosh" - eller dagens Ryssland (Hesekiel 38:2,6). Det kommer också finnas en hotande nation i öster som kommer att vara kapabel att skicka en arme bestående av 200 miljoner - nämligen Kina (Upp.9:13-16 och 16:12-13). En tredje källa av fara för Israel kommer att vara arabländerna som direkt omger det. De kommer att eftertrakta landet och försöka ta det ifrån judarna (Hesekiel 35:10 och 36:2).
En annan nyckelspelare på den världspolitiska scenen i den sista tiden kommer att vara en koalition av Europeiska nationer som format en konfederation centrerad i samma område som det gamla Romerska riket (Daniel 2:41-44, 7:7,23-24 och Upp.17:12-13). Denna konfederation kommer att tjäna som politisk bas för Antikrists uppgång och skapelsen av hans världsvida rike (Daniel 7:8).

Andra internationella politiska tecken inkluderar krig och rykten om krig (Matt.24:6), inbördeskrig (Matt.24:7), och allmänt internationell terrorism och laglöshet (Matt.24:12).

6) Israels Tecken - Tecknen som relaterar till Israel är både anväxande och myckat viktiga.

Den mest återkommande profetian i gamla testamentet är förutsägelsen att judarna ska återförenas från "jordens fyra hörn" i den sista tiden (Jesaja 11:10-12). Bibeln konstaterar att en konsekvens av denna återsamling kommer att bli återbildandet av staten Israel (Jesaja 66:7-8). Skriften säger att när judarna är tillbaka i sitt land, kommer landet själv att erfara ett under av återvinning (Jesaja 35). Öknen ska blomma och utbrista "Detta land låg öde, men nu liknar det Edens lustgård" (Hesekiel 36:35).

Ett annat under i den sista tiden blir återupplivandet av det hebreiska språket (Sefanja 3:9). De flesta människor vet inte om det faktum att när judarna skingrades från sitt land år 70 e.Kr, så slutade de tala det hebreiska språket. De judar som bosatte sig i Europa utvecklade ett nytt språk, Yiddish - en kombination av tyska och hebreiska. De judar som utvandrade till Medelhavsområdet skapade ett språk kallat Ladino - en kombination av hebreiska och spanska.

Ett annat betydande tecken av Israel som vi är tillsagda att hålla ögonen på i den sista tiden inkluderar åter-ockupationen av Jerusalem (Lukas 21:24), uppresningen av Israelisk militärstyrka (Sakarias 12:6), och åter-fokuseringen av världspolitiken på Israel (Sakarias 12:3).
Alla dessa tecken har blivit uppfylllda under detta århundrade. Nationen har blivit åter-etablerat, landet är återtaget, det ursprungliga språket är återupplivat, judarna är tillbaka i Jerusalem och Israel är en central punkt inom världspolitiken.

Jesus säger i Lukas 21:28 att när dessa tecken "börjar" hända, så ska vi "räta på oss och lyfta våra huvuden" för "vår befrielse närmar sig".

Nyckeltecken

De viktigaste tecknen är de tecken som relaterar till Israel, för Gud använder judarna genom hela skriften som sin profetiska tidsklocka. Med detta menar jag att man väldigt ofta när Herren uppenbarar en viktig händelse som ska ske i framtiden, så pekar Han på det judiska folket och fastslår att när något speciellt händer dem, så sker en annan viktig händelse också.

Ett bra exempel för denna princip finns i Daniel 9, i de välkända "sjuttio veckor i år" profetia. Profeten talar om för oss att uppmärksamma en kungörelse att utfärdas, som kommer att auktorisera återuppbyggandet av Jerusalem. Han säger sen att Messias ska komma, sextionio veckor i år (483 år) efter att denna kungörelse är utfärdad till det judiska folket.

Det är två nyckelprofetior som relaterar Jesu återkomst till händelser som skett i judisk historia sedan 1948. Dessa två händelser etablerar klart den period som vi nu lever i, som tiden av Herrens återkomst.

Staten Israel

Den första är åter-etableringen av staten Israel som inträffade den 14:e Maj, 1948. Jesus markerade denna händelse som en som skulle signalera hans snara återkomst.

Hans profetsia finns bestående i olivträds-liknelsen (Matt.24:32-35) som Han presenterade i sin predikan om olivträdet. Dagen innan Han gav detta tal, hade Han förbannat ett olivträd, och orsakat den att vissna (Matt.21:18-19). Detta var en symbolisk profetsia att Gud snart skulle hälla ut sin vrede över det judiska folket för deras andliga ofruktbarhet i avståndstagandet av hans son.

Nästa dag påminde Jesus lärjungarna om fikonträdet. Han sade åt dem att vara uppmärksamma på när det blommade på nytt. Med andra ord, Han sade åt dem att uppmärksamma Israels återfödelse. Han indikerade att när fikonträdet återigen blommar, står Han vid Himmelens portar, redo att komma tillbaka (Matt 24:33).

Lika betydelsefullt, lade Han till en intressant observation: "Sannerligen detta släkte (generation, övers.anm.) ska ej förgå, förrän allt detta händer" (Matt.23:34). Vilken generation? Jo, den generation som ser olivträdet blomma.
Vi är denna generation. Olivträdet har blommat. Jesus står vid porten.

Staden Jerusalem

Den andra nyckelhändelsen blev profeterad av Jesus i samma tal, återberättat av Lukas "De [judarna] skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi" (Lukas 21:24).

Den första halvan av denna profetsia blev uppfylld år 70 e.Kr, fyrtio år efter att Jesus uttalade dessa ord. Under detta år erövrade romarna, under Titus, Jerusalem och skingrade judarna utöver nationerna. Jerusalem behölls i hednisk ockupation under 1897 år - ända tills den 7:e juni, 1967, då Israel återvann staden under sex-dagarskriget.

Det judiska återtagandet av staden Jerusalem är övertygande bevis att vi lever i tiden för Herrens återkomst. Jesus sade att det skulle markera slutet på hedningarnas tidsålder.

Ett rop till handlande

Det finns inget sätt att undkomma slutsatsen att vi lever på lånad tid. Tidens tecken är över oss, och de ropar på vår uppmärksamhet.
Är du redo? Om Jesus skulle komma tillbaka idag, skulle Han vara ditt "saliga hopp" (Titus 2:11-14) eller skulle Han var din "Heliga Skräck" (Upp.6:12-17)? Om du aldrig tagit emot Honom som din Herre och Frälsare, så är nu tid att agera. Ångra dina synder, och ropa ut Herrens namn så att du blir frälst (Apg.2:14-39).

Och du som är kristen, lever du som att Jesus kan komma tillbaka vilken minut som helst? Har du överlämnat ditt liv till ett liv i helighet? Ber du för de förlorade och vittnar om Herren när du får tillfälle?

Längtar du efter Herrens återkomst? Kan du, liksom Paulus säga att du är en kandidat för "rättfärdighetens segerkrans" för du har levt ditt liv och "älskar hans återkomst" (2 Tim.4:7-8)?