Hem

Bibeln på ett år

 

Kvartbibel - överblick och samband - dag 20 (20/1)

Job - en prövad man

Job 42:7-17

Texten finns ännu inte översatt i Svenska Kärnbibeln. Så upp i andra översättningar:
Bibel 2000Folkbibeln 15
Gårdagens text

Planer

Stäng  


Kvartbibel (kyrkoåret)